— Skal vi først bygge en ny jernbane i Norge, må det være mellom de to store byene på Vestlandet, så sant det er teknologisk mulig. Jeg er helt overbevist om at dette er noe å strekke seg etter, sier Øyvind Halleraker til Bergens Tidende.

Han er en av Høyres representanter i transportkomiteen i Stortinget. Som «tunnelbygger» vet han også langt på vei hva dette dristige prosjektet vil dreie seg om i økonomiske størrelser.

Pris 11-12 milliarder

Som primus motor og tidligere daglig leder av Trekantsambandet i Sunnhordland minner han om at det kostet 60 mill. kroner per kilometer å bygge veitunnel med tre kjørebaner under fjorden. Ny dobbeltsporet jernbanetunnel gjennom Ulriken er kostnadsberegnet til 70 mill. kroner per kilometer.

Dersom så å si hele strekningen på vel 160 kilometer legges i tunnel, på grunn av dype fjorder som må forseres, blir prislappen rundt regnet 11-12 milliarder kroner.

Trafikkgrunnlaget behøver ingen å tvile på. Øyvind Halleraker har notert seg at det i dag er 28 daglige flyavganger i hver retning mellom de to storbyene, dessuten har Norwegian nettopp startet med 8 avganger. I tillegg går det 10 busser mellom Bergen og Stavanger daglig, og dessuten fire avganger med Flaggruten. Totalt reiser minst 6000 passasjerer daglig mellom de to byene. I dette regnestykket har han ikke tatt med passasjerene som går av og på i Haugesund og på Stord.

Økonomien i prosjektet er også overbevisende: Hvis billettprisen med toget blir for eksempel 600 kroner, og belegget 3000 passasjerer daglig, blir inntekten hver dag 1,8 mill. kroner (650 mill. kr. i året).

— Jeg har tenkt en del på hva et slikt prosjekt vil innebære. Med en gjennomsnittshastighet på 200 kilometer i timen, som er realistisk for slike tog, vil vi få en reisetid på godt under en time. Da er det gode marginer for å stoppe noen minutter både på Stord og i Haugesund, sier Halleraker.

Vil gi voldsom vekst

Han er overbevist om at en slik jernbane vil bety en voldsom vekststimulans for både de tre store byene og omlandet. Næringsliv og arbeidstakere i Bergen, Stavanger og Haugesund sammen med Sunnhordland vil kunne spille på lag på en måte vi i dag bare kan drømme om.

— Vi må være forberedt på at mye av trafikken som i dag går med fly og båt vil gå over på jernbane. Se bare på trafikken mellom Brussel og Paris, som er sammenliknbar. Der reiser de aller fleste i dag med tog, nesten ingen med fly.

— Dette kystområdet mellom Stavanger og Bergen vil få større og større betydning med årene. Bedre infrastruktur er helt avgjørende for at vi kan ta ut det potensialet som finnes.

Forberedt på latter

— Du må være forberedt på å møte overbærende smil, latter og nedlatende bemerkninger etter å ha lansert et prosjekt som dette?

— Det er først og fremst en visjon jeg har. Smil skal jeg tåle. Min holdning er at vi kommer ikke langt uten å ha en del visjoner i samferdselspolitikken.

Jeg tror for øvrig at en jernbane mellom Bergen og Stavanger har atskillig mer realisme og fornuft i seg enn tanken om en jernbane fra Haugesund over Haukeli til Oslo. Den er kostnadsregnet til 35 milliarder kroner, og vil ikke være i nærheten av det befolkningsgrunnlaget som en «kystjernbane» vil ha. Dessuten vil en jernbane mellom sør og nord «bare» koste en tredjedel av en bane over Haukeli, mener Øyvind Halleraker.