INGVILD RUGLAND

— Skal vi bringe Mongstad-raffineriet opp blant de beste i Europa, må vi gjennomføre dette, sier konstituert konsernsjef Erling Øverland til Bergens Tidende.

Da han i går presenterte Statoils resultat for første halvår i Oslo, uttalte han seg skråsikkert om planene for Mongstad. Han har ingen tro på at politikerne sier nei til prosjektet.

— Vi har registrert bred støtte i alle politiske leire, vil jeg si, sier Øverland.

Statoil la tidligere i sommer frem planer for et såkalt energivarmeanlegg på Mongstad. Det innebærer en oppgradering av raffineriet, blant annet med et gasskraftverk som skal forsyne Troll-feltet med strøm.

Olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) sier til BT at hun ikke vil forskuttere hva regjeringen kommer frem til.

— Dette ligger foreløpig ikke på mitt bord. Inntil da vil jeg verken ta livet av prosjektet, eller gi liv til det, sier Widvey.

Investeringene blir tre milliarder kroner, og vil øke utslippene fra raffineriet med en million tonn CO2 i året.

Lite effektivt

Uten disse investeringene, kan Mongstad-raffineriets fremtid henge i en tynn tråd. Raffineriet er gammelt og lite effektivt, og trenger en opprustning for å hevde seg i konkurransen.

Øverland ønsker imidlertid ikke å spekulere i konsekvensene for Mongstad, dersom politikerne sier nei.

— Jeg ønsker ikke å spekulere i hva som kan skje. Dette gir et godt grunnlag for Mongstads fremtidige konkurransedyktighet. Vi får ta det negative dersom det blir virkelighet, sier Øverland.

Etter hva BT forstår, er ikke Statoil klar til å true offentlig med en reduksjon av virksomheten på Mongstad. Men det ligger som et scenario på blokken i oljeselskapet.

En ting er sikkert. Statoil er ikke interessert i å videreføre planene om gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø gjennom konsesjonene til Naturkraft.

— Vi finner ikke at det er lønnsomhet i de to gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes. De er helt uten industriell tilknytning, sier Øverland.

Brann til 100 mill.

Det er også raffinerivirksomheten som sto for den største skuffelsen da det ellers gode Statoil-resultatet ble lagt frem i går.

Vedlikeholdsstans på Mongstad, Kalundborg og på Tjeldbergodden reduserte volumene. I tillegg har Statoil sikret deler av raffineriproduksjonen til lavere marginer enn dagens nivå.

I tillegg førte brannen på Mongstad til at produksjonen ble stoppet. Etter at den ble startet igjen, ble nye problemer oppdaget med svovelgjenvinningsanlegget.

Og brannen blir dyr for Statoil.

— Samlet sett blir kostnadene ved produksjonstap og forsikringskostnader på mellom 50 og 100 millioner kroner, sier Øverland.

Det blir belastet på regnskapet for tredje kvartal.

Statoil fikk et godt resultat for årets andre kvartal, hovedsakelig på grunn av at oljeprisen i gjennomsnitt var på 35,6 dollar fatet. Det er 33 prosent høyere enn året før. I tillegg økte produksjonen med 11 prosent.

Dermed ble resultatet før skatt på 14,2 milliarder kroner. Statoil betalte 68,6 prosent i skatt dette kvartalet.

TROR PÅ MONGSTAD. Konstituert konsernsjef Erling Øverland er sterk i troen på oppgraderingen av Mongstad-raffineriet. Investeringene blir tre milliarder kroner. FOTO: SCANPIX