Slik konkluderer forskerne som nylig har laget en evalueringsrapport om NAV-reformen.

Rapporten er den første i en serie evalueringer som skal gjøres av den mest omfattende forvaltningsreformen som til nå er gjennomført i Norge. Rapporten ble overlevert Arbeids— og inkluderingsdepartementet i forrige uke.

Forskerne bak rapporten har blant annet studert de ansattes erfaringer ved de 20 første NAV-kontorene som ble etablert i fjor. Også ordførere og rådmenn i pilotkommunene har svart på spørsmål hvordan de har opplevd forberedelsen og gjennomføringen av reformen.

Store forventninger

Her er de mest sentrale konklusjonene:

  • Forventningene til reformen var store i alle pilotkommunene. Sammenslåingene var krevende. Men de fleste er kommet velberget i mål.
  • Omstillingen har vært tøff og tidkrevende, særlig på store kontorer. Men også der ser det ut som sammenslåingen er i ferd med å gå seg til.
  • De ansatte føler en økende felles forståelse og ansvar for brukerne. Men det er for tidlig si om hjelperrollen er i endring.
  • Sammenslåing av stats- og kommuneetater er krevende, Sosialkontorene føler seg overstyrt av de to statlige etatene som har hatt respekt for lokal kompetanse.

Krever respekt

– Styring ovenfra og ned synes ikke å gi så gode resultater. Det er tydelig at NAV-reformen krever samarbeid og gjensidighet blant dem som er involvert., sier Tone Alm Andreassen.

Hun er av fem forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet og Handelshøyskolen BI, som står bak undersøkelsen.

Hun understreker at dette er den aller første evalueringsrapporten av en rekke, som skal gjøres av hele NAV-reformen.

– Denne rapporten er på ingen måte grundig nok til at man vurdere hvor vellykket reformen har vært så langt, sier hun.

I denne omgang er ikke brukernes erfaringer med den nye arbeids- og velferdsforvaltningen blitt vurdert. Det vil bli gjort i fremtidige evalueringsrapporter.

Møtes i Bergen

I løpet av en seks års periode skal det foretas en grundig evaluering av NAV-reformen. Forskere fra ni forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet. Universitetet i Bergen og Rokkan-senteret er involvert i flere av prosjektene som ledes av Anne Lise Fimreite på Rokkan-senteret.

Målet er få dokumentert effekten av NAV-reformen både for brukerne, de ansatte, staten og kommunene.

Blant annet skal brukererfaringer, de ansattes yrkesroller og effektene av reformen både lokalt og sentralt studeres.

Trygd- og velferdsmodeller settes også på dagsordenen i Bergen denne uken. Mandag og tirsdag møtes flerre internasjonale forskere for å diskutere ulike problemstillinger rundt sykelønn og trygdeordninger.