Det forteller daglig leder Arne Robert Skaslien. Som hos SinkaBerg-Hansen var det også på Oppdal bedriftsledelsen som tok initiativet.

— Vi foreslo å gå fra normalarbeidsdag på 7,5 timer til å jobbe to skift på seks timer. De ansatte sa ja, og prøveordningen begynte i februar i fjor. I april-mai i år ble skiftordningen permanent, fordi erfaringene var så gode, forteller Skaslien.

Minera Norge har også avdelinger i Alta og på Otta. I sommer begynte de som jobber i produksjonen på Otta en tilsvarende prøveordning med sekstimers skift.

Arbeidsdagen i Minera Norge på Oppdal begynner klokken seks. Etter tre timer sammenhengende arbeid er det en halv time spisepause mellom ni og halv ti, så tre timer arbeid til halv ett.

Det andre skiftet begynner halv ett, og holder på til klokken syv om kvelden, avbrutt av spisepause mellom halv fire og fire.

Før omleggingen hadde bedriften to spisepauser på en halv time hver. Når pausene regnes med, har derfor tiden de ansatte er på bedriften blitt redusert fra 8,5 til 6,5 timer daglig.

En skjult gevinst sett fra bedriftens side var at de ansatte fraskrev seg retten til tre kollektive småpauser i løpet av dagen.

Selv om NHO ikke er begeistret, er Skaslien ikke i tvil om at dette er veien å gå for bedrifter med tungt fysisk arbeid. - Våre ansatte driver med spalting av steinblokker og tilhugging av stein. Det er fysisk krevende. Selv om de ansatte nå produserer mer, sier de at de føler seg mer restituert når de kommer på jobb neste dag. De har fått lengre tid å hvile på. Sykefraværet har også gått noe ned, forteller han.