Da båtbyggeriet Henrik J. Askviks Sønner gikk konkurs 17. november i år, hadde de 163 ansatte til gode 4,2 millioner kroner i ikke-utbetalt lønn.

I tillegg kommer feriepenger og lønn i oppsigelsestiden. Pengene som de ansatte har til gode vil bli dekket av den statlige lønnsgarantiordningen, men dette vil ta tid.

– Jeg har fått beskjed om at dette kan ta opptil fire måneder, sier advokat Arne Laastad som er bostyrer etter Askeladden-konkursen.

Har 240 båter på lager

Mens de ansatte venter på pengene sine, må de klare seg med dagpenger fra NAV. Dette tilsvarer i overkant av 60 prosent av ordinære lønn. Forsørgere vil i tillegg få et daglig bidrag på 17 kroner pr. barn.

Nå jobber Laastad sammen med hovedkreditor DnB NOR med å få realisert verdiene i konkursboet. Disse verdiene består i hovedsak av båter, men også utstyr, eiendom og fordringer.

Ved Askeladdens industriområde på Os ligger om lag 240 splitter nye båter på lager.

– Disse har en normal utsalgspris på 80 millioner kroner, men det får man ikke i dagens marked, forteller Laastad.

Ifølge Laastad forsøker man å finne interessenter til å overta enten deler av eller hele virksomheten på Os.

Kan bli vanskelig å selge alt

Henrik J. Askviks Sønner investerte i 2005 i splitter nye produksjonslokaler. Likevel kan det være vanskelig å finne noen som vil overta hele virksomheten.

Forklaringen er at båtmarkedet har stoppet fullstendig opp. I tillegg til Askeladdens eget lager, har forhandlerne og andre produsenter stappfulle lagre.

Det vil dermed neppe under noen omstendigheter aktuelt å produsere nye Askeladden-båter det nærmeste halvåret. I verste fall kan det ta flere år før det er behov for ny produksjon.

Ingen penger til leverandører

Under arbeidet med å konkursboet har representanter fra bransjen ifølge Laastad kommet med klare oppfordringer om at det ikke må gjennomføres et opphørssalg av båter.

De andre båtprodusentene frykter dette vil ramme dem kraftig i et allerede knalltøft marked.

Etter det Bergens Tidende forstår vil hovedkreditor DnB uansett måtte ta et tap, da de pantsatte verdiene er lavere enn lånekravet. De uprioriterte kravene til leverandørene og de tidligere eierne er uansett tapt.

Asbjørn Lomheim, som jobber med Askeladden-konkursen hos DnB NOR, ønsker ikke å gi noen kommentarer rundt arbeidet med å finne en løsning etter konkursen.

Fikk ikke tak i nye eiere

Da Askeladden innledet gjeldsforhandlinger 18. september i år, hadde selskapet en leverandørgjeld på rundt 50 millioner kroner, i tillegg til bankgjelden på drøyt 100 millioner kroner til DnB NOR.

Advokat Laastad forsøkte å skaffe til veie 15 millioner kroner til en akkordløsning, hvor leverandørene gikk med på å ettergi deler av pengene de hadde krav på.

– Vi henvendte oss til alle i bransjen og forsøkte å få noen inn på eiersiden som kunne finansiere en akkordløsning, men lyktes ikke, sier Laastad.

Dermed ble det konkurs.

Askeladden
Odd Mehus