— Flere av dem måtte avbryte sommerferien. De siste 6-7 ukene har de stått på dag og natt for å komme til bunns i problemene med livbåtene. Alle har ytt maksimalt og vist en enorm lojalitet overfor arbeidsgiveren, sier administrerende direktør Ove Røssland ved Umoe Schat-Harding.

Han verken vil eller tør anslå hvor store ekstrakostnader selskapet blir påført på grunn av svikten ved livbåtene.

— Vi knekker ikke nakken på dette. Når testprogrammet er utført, kan vi dessuten vise til at vårt produkt er det best utprøvde og sannsynligvis det sikreste i markedet. Vi har så sent som i disse dager mottatt nye ordrer på slike livbåter, sier sjefen for hjørnesteinsbedriften i Kvinnherad.

Båtene ert produsert i Ølve, men testene foregår i Rosendal.

— Hvorfor ble ikke manglene ved livbåtene oppdaget tidligere?

— Tilsvarende type livbåter var gjennom et omfattende testprogram i 1998. Vi har også fått utført en rekke prøver med modell-livbåt, uten noen indikasjoner på problemene som oppsto i sommer.

Umoe Schat-Harding betaler utprøvingen av prototypen. Statoil lar for egen regning de øvrige fem livbåtene gjennomgå et tilsvarene testprogram.

— Vi må forsikre oss om at samtlige seks livbåter fungerer som de skal, sier informasjonssjef Harald Schjelderup i Statoil Bergen.