Videobildene av to lensmannsbetjenter som hentet barna til Kristensen med makt, skapte forferdelse i fjor høst.

Bakgrunnen for den dramatiske politiaksjonen er en foreldrefeide, som har versert for norske domstoler i årevis.

Tidligere denne måneden møtte Kristensen i retten igjen — denne gang i Gulating lagmannsrett.

Bakgrunnen er at 48-åringen sensommeren 1999 reiste ned til Danmark og tok med seg de to guttene hjem til Halsnøy. Deretter tok han sønnene med til en hytte i Vegårshei.

Lagmannsretten har nå dømt 48-åringen til seks måneders fengsel, hvorav fire måneder gjøres betinget. Dermed må Kristensen sone to måneder.

I domsslutningen heter det blant annet at «...tiltalte har grunnleggende mangel på respekt for aktuelle avgjørelser og tjenestehandlinger. Kristensen synes meget bestemt på at hans egen måte å se saken på er den eneste rette...»

Avgjørelsen var imidlertid ikke enstemmig. Et mindretall går inn for en mildere straff, og understreker at det var rettsstridig av Kristensens tidligere kone å ta barna med tilbake til Danmark.

Kristiansen er også dømt til å betale saksomkostninger på 15.000 kroner.