Mannen er en av 12 personer i Hordaland politidistrikt som ble siktet etter storaksjonen i august. På landsbasis ble hele 160 personer siktet.

Fant 371 bilder

Mannen, som er i 40-årene, ble pågrepet etter at amerikanske myndigheter aksjonerte mot en nettportal i Texas. Portalen formidlet tilgang til nettsteder med barneporno. Via den amerikanske Postinspeksjonen og Interpol ble Kripos varslet om at mannen hadde benyttet kredittkortet sitt fire ganger der.

Da politiet aksjonerte, fant de til sammen 371 bilder med barnepornografisk innhold lagret på harddisken, cd-er og disketter. Nedlastingen foregikk fra høsten 1998 til han ble pågrepet.

Mannen, som fikk en såkalt tilståelsesdom, forklarte at han var i en vanskelig personlig situasjon da han begynte med nedlastingen.

«Skaper et marked»

Politiinspektør Svein Erik Krogvold påstod 90 dagers fengsel, men Nordhordland tingrett kom til at 60 dager var passende. I tillegg ble datautstyret hans inndratt. Tingretten viser til at «det alvorlige ved den typen forhold siktede nå dømmes for, er at slik bruk skaper et marked for kriminelle som lager og distribuerer barnepornografi via Internett.»

Den første som ble dømt fikk 120 dager. Han ble ifølge Krogvold tatt med 1700-1800 bilder. En annen slapp unna med bot siden han ble tatt med relativt få bilder og hadde oppbevart dem over kort tid.

At 45-åringen tilsto anser retten som formildende. Derimot har retten lagt liten vekt på at mannen har omsorg for to barn.

Mannens forsvarer, Jon Håkon Hegdahl, varsler en anke på straffeutmålingen.

— Vi vil anke fordi vi mener det foreligger spesielle omstendigheter som burde gi en betinget dom, sier han, uten å ville utdype grunnlaget.