– Vi ønsker alle våre gjester velkommen til flunkende nye toaletter, sier administrerende direktør Kåre Bottolfsen i KJS Servering.

Sjefen for de seks KJS-restaurantene på Zachariasbryggen anslår at han har brukt rundt 400.000 kroner på å få toalettene i ordentlig stand. Denne uken ble arbeidet ferdigstilt.

Ifølge huseier Knut-Jørgen Hauge i Zachariasbryggen AS lovet KJS i fjor at hovedtoalettene på Zachariasbryggen skulle renoveres i november i fjor.

Takket nei til nye toaletter

Bottolfsen forteller at huseier i februar ønsket å overta deler av KJS' arealer og bygge nye toaletter i andre deler av huset. Det ville gjort dagens hovedtoaletter overflødige.

– Vi takket nei til dette, og har derfor nå pusset opp våre toaletter.

Ifølge Bottolfsen var huseier orientert om at oppussingen ville bli inngangssatt to måneder før utkastelsesbrevet ble sendt 15. april.

Planlegger å bli på Zachen

Det manglende vedlikeholdet var én av flere årsaker til at huseier nå vil kaste KJS ut av Zachariasbryggen for brudd på leiekontrakten.

KJS får gjennomgå for å ikke ha etterfulgt krav fra brannvesenet knyttet til brannvern og brannsikkerhet. I tillegg mener huseier Hauge at KJS ikke har hatt anledning til å fremleie deler av Zachen til Peppes Pizza til en leiepris som ligger over den de selv betaler.

– Hvorfor har dere nå brukt 400.000 kroner på oppussing, når dere kan bli kastet ut allerede om en måneds tid?

– Vi har planer om å være her ut vår leiekontrakt. Vi har gjort en rekke investeringer på våre leiearealer og vil fortsette med det etter behov, sier Bottolfsen.

Venter på rettssak

KJS jobber nå med et tilsvar til huseiers utkastelsesbegjæring.

– Vi mener alle ting er i skjønneste orden. De nye toalettene er et visuelt eksempel på det. De øvrige punktene skal vi imøtegå overfor huseier, sier Bottolfsen.

Huseier Knut-Jørgen Hauge ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp for Bergen tingrett. Det vil neppe skje før tidligst om én måned.

Etter det Bergens Tidende forstår endrer ikke de oppussede toalettene på huseiers standpunkt om at KJS har «vesentlig misligholdt leiekontrakten» – og derfor må ut av Zachariasbryggen.

Les alt om den bitre striden på Zachariasbryggen her.

GODT FORNØYD: Kåre Bottolfsen har ikke vært særlig stolt over toalettforholdene han har tilbud gjestene sine. Nå har han pusset opp for 400.000 kroner.
Høvik, Tor