JØRN-ARNE TOMASGARD

Berg videregående skole ligger trengt inn i villabebyggelsen i fredelige John Collets Allé på fasjonable Tåsen. Den monumentale bygningen må nylig være påført et nytt lag gulmaling.

Hele atmosfæren er ordentlig. Dette er et dannet sted.

— Klart at fritt skolevalg er bra. Det gir deg motivasjon til å jobbe hardt. Jo hardere du jobber, jo større er sjansen for at du kommer inn på den skolen du vil, sier Kristin Rønnestad (17). Hun bor i Bygdø Allé og pendler en time hver vei fordi hun ønsker å gå akkurat på Berg.

Nye sosiale omgivelser

— Jeg kunne gått på Nissen eller Fagerborg som er mye nærmer hjemme. Men jeg ønsket meg til nye sosiale omgivelser, sier hun om valget.

Venninnen Ingvild Ullmann (17) bor ti minutters gange unna skolen. Hadde hun hatt dårligere enn 4,5 i karaktersnitt fra ungdomsskolen, måtte hun reist ut av nærområdet for videregående skolegang.

— Det hadde vært kjipt med fritt skolevalg hvis jeg hadde hatt dårlige karakterer, sier hun.

Frykter a- og b-skoler

Sigrid Lunde (18) sitter og leser til kjemiprøve når vi forstyrrer henne inne i vestibylen. Hun bor bare to minutter unna skolen.

— For min del er det fint med fritt skolevalg fordi jeg hadde poeng nok til å velge. Jeg er glad for valgfriheten, men jeg skjønner de som ikke liker ordningen. Jeg er redd for at det kan føre til a- og b-skoler, sier hun.

Rektor Øyvind Tveitstul forteller at det ikke finnes disiplinære problemer ved skolen.

— Vi har veldig flinke elever. Elevene er aktive og positive. På den måten er inntaksordningen positiv for oss.

- Stimulert til skolegang

— Det er kjempefint å være leder og lærer på en slik skole. Vi kan konsentrere oss om det faglige, sier rektor.

Han tror skolen er blant de fem-seks vanskeligste videregående skolene å komme inn på i Oslo.

Til tross for prestisje og høye inntakskrav kommer de fleste elevene fra nærmiljøet i Nordre Aker bydel. Undersøkelser som viser at barn av ressurssterke foreldre er flinke på skolen, ser ut til å stemme.

— I et område der det er mye ressurser i miljøet, vil elevene bli stimulert til skolegang. Vi har veldig motiverte elever her, forklarer Tveitstul.

Vurderer ny inntaksordning

Rektor ser at det kan være fordeler med et elevmiljø som er mer sammensatt av flinke og mindre flinke elever.

— Men mange flinke vil også dra hverandre oppover, sier rektor Tveitstul om den saken.

Før han forteller om det politiske forslaget som er til behandling nå. Oslo fylke vurderer å gå bort fra ordningen med fritt skolevalg, til en ordning som ser både på karakterer og hvor eleven hører til.

Det er ikke tårer skyene sprer over Berg videregående skole. Gule blader som faller mot asfalten i skolegården, symboliserer ikke mørketid og fall. Her oser det velstand og vellykkethet. På dette stedet er høsten vakker.

En annen verden

I skyggen av høyblokkene på Tveita ligger den der. Et lavtrykk henger tåredryppende over Hellerud videregående skole denne oktober formiddagen.

Røykende gutter omkranser inngangsporten. Det er fleiping, tunge magedrag og latter. Verden er samlet på denne skolen. På allmennfaglinjen har 70 prosent av elevene innvandrerbakgrunn. Alle med fullført grunnskole kommer inn.

— Jeg synes det er greit med fritt skolevalg. Man bør få gå der man trives, og jeg trives her, slår inderen Talvinder Singh (19) fast.

— Jeg synes ikke det er bra. Det er på en måte diskriminering, mener sidemannen.

Kom ikke inn på nærskolen

Statistikken viser at de aller fleste uansett velger seg til den nærmeste skolen. Men har du for dårlige karakterer til å komme inn der, må du ta til takke med det du får.

Kurderen Hemin Karimi (21) fra Iran bor i Sinsen-området, og må pendle en halvtime hver vei med buss og t-bane til skolen på Tveita.

— Det er ikke fritt skolevalg. Hadde det vært det, hadde jeg kommet inn på den skolen som ligger nærmest, sier han.

Én time til skolen

— Inntaket burde vært basert på nærhet til skolen og blanding mellom flinke og svake elever. Da ville de flinke dra opp de svake, tror Hemin. Han har bodd i Norge mindre enn seks år. Problemer med å knekke språkkoden påvirker naturlig nok resultatene på skolen.

Rektor Bård Stuenæs forteller at mange av elevene med minoritetsbakgrunn er født i Norge og har hele skolegangen sin her.

Noen få elever bor på vestsiden av byen, og bruker en time hver vei til og fra skolen.

Ifølge rektor hadde kun 20 elever skolen som førstevalg ved inntaket til allmennfag.

Minoritet ble majoritet

— For oss har det gått jevnt og trutt nedover. Vi lurer på hvorfor det er sånn. Det oppstår gjerne myter om hva som er gode og dårlige skoler. Offentliggjøringen av karakterene forsterker den tendensen, sier Stuenæs.

Personlig sier han at han støtter ordningen med fritt skolevalg, på grunn av prinsippet om å la elevene velge.

— Men ser vi på integreringsspørsmålet, synes jeg det er et problem. Plutselig er minoriteten blitt majoritet, påpeker han.

Rektor forteller at fritt skolevalg har ført til at sentrumsskolene har høy søkning, mens utkantskolene har lav søkning.

— Det rammer både øst- og vestsiden av Oslo, og vi hører med på tapersiden, medgir han.

Pengene skal følge eleven

En naturlig fortsettelse av ordningen med fritt skolevalg, er gjerne å la pengene følge eleven til den skolen vedkommende velger.

— Fra nyttår skal pengene følge eleven her i Oslo. Klart at fortsetter utviklingen med nedgang i elevtallet, må vi redusere tilbudet, sier rektor Bård Stuenæs.

Klokken har ringt på Hellerud videregående skole. Talvinder Singh og vennene hans har stukket røykpakken i lommen. Skolegården ligger tom tilbake. Vi setter oss i bilen for å kjøre 15 minutter til den andre delen av verden.

LIKESINNETE: Talvinder Singh (19) (f.v.) vil gå på skole der han trives, og han trives på Hellerud sammen med kompisene Osman Tæsj Kureshi (18), Harjit Singh (18) og Akash Devgun (21). Kureshi har pakistansk bakgrunn, de tre andre indisk. Ifølge rektor er det få disiplinære problemer på skolen, men det hender det kommer til sammenstøt mellom grupper av ulike nasjonaliteter.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND
<b>HAR JOBBET HARDT: </b>Kristin Rønnestad (17) bor i Bygdø Allé og går på Berg videregående skole. Hun valgte skolen for å komme seg til nye sosiale omgivelser, og er svært fornøyd med fritt skolevalg. Kompisen Eirik Traavik (17) påpeker at inntaksordningen ikke er noen fordel for svake elever.