Hele 19 listeforslag til stortingsvalget ble levert inn i Hordaland innen fristen 1. april. Det spesielle var at to av dem gikk under navnet «Demokratene i Norge» og to under «Piratpartiet».

– Det er en situasjon vi ikke har opplevd før. Det som er klart, er at to lister ikke kan ha samme navn, sier valgansvarlig Bertil Søfteland i Hordaland fylkeskommune.

23. mai skal fylkesvalgstyret ha møte der listene skal godkjennes. Da må valgstyret ta stilling til hvilke lister som skal få retten til å representere de to partiene.

– Vi har et ansvar for at valget er logisk og enkelt for velgerne. Så da kan ikke to lister ha samme navn, sier fungerende leder i valgstyret, Pål Kårbø (KrF).

Ekskluderte Askøy-politikere

Bakgrunnen for situasjonen er stridigheter og maktkamp i partiene. I Demokratene har maktkampen vært langvarig og komplisert, og det kulminerte i mars med at Demokratenes to profilerte lokalpolitikere på Askøy, Jann Atle Jensen og Per Midtøy, ble ekskludert.

– Vi har fått nok av dem, og derfor har vi kastet dem ut av partiet, sa partileder Makvan Kasheikal til Askøyværingen etter eksklusjonen.

Kashekai ble valgt til ny partileder på et omstridt årsmøte i februar, med veteranen Vidar Kleppe som nestleder. De to startet altså umiddelbart en eksklusjonsprosess mot Midtøy og Jensen.

Også den tidligere lederen, Kim Steinar Kjærner-Strømberg, ble i fjor ekskludert, men svarte med å holde sitt eget årsmøte med sine tilhengere. Blant dem var Midtøy og Jensen.

– Vi er den ekte listen

Enden på visen er altså at det er to lister som kaller seg Demokratene i Norge.

– Vi er den ekte listen, det gamle partiet. Og vi forholder oss til den lovlig valgte lederen, som er Kjærner-Strømberg, sier Jann Atle Jensen.

– Betyr det at dere ikke anerkjenner årsmøtet som valgte Kashekai som leder?

– Ja, og det er påklaget. Dette skal behandles på nasjonalt og fylkesnivå. Vi er sikre på å vinne frem, sier Jensen.

EKTE DEMOKRAT? Jann Atle Jensen er en av dem som står bak den andre listen med navnet Demokratene i Norge. Askøy-politikeren ble i mars ekskludert fra partiet av den andre grupperingen.
JO HJELLE (ARKIV)

Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som hevder at han fortsatt er leder av partiet, sier dette om at det finnes to lister med samme navn:

– Det må myndighetene avgjøre. Vi har klaget inn det ugyldige årsmøtet til partiregisteret i Brønnøysund, og venter på at den klagen skal behandles. Men denne saken burde gått helt til departementet, sier han.

Også i Oslo er det levert inn to listeforslag under navnet Demokratene.

– I verste fall kan det ende med at Demokratene ikke får stille liste i det hele tatt. Det vil være ødeleggende for partiet, sier Kjærner-Strømberg.

Han hevder at hans liste representerer de moderate i partiet, mens Kleppes liste frir til folk i et høyreekstremt miljø.

Krevde at lederen gikk planken

Også i Piratpartiet er det strid, etter et mistillitsforslag mot partiets styre og «admiral» Tale Haukbjørk Østrådal, som ble avvist i landsstyret i januar.

Den ene listen som er innlevert, er stort sett den samme som fylkesstyret i partiet, toppet av fylkesleder Øyvind Holm og nestleder Ståle Olsen.

Den andre listen med navnet Piratpartiet, toppes av Geir Martin Ohna fra Bergen.

– Vi er kjent med at det er stridigheter i Demokratene og Piratpartiet, men vi må forholde oss til det formelle, og hvem som er registrert som ledelsen i partiet, sier valgansvarlig Søfteland.

Han forteller at fylkeskommunen har rådført seg med Valgdirektoratet for å finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen. Svaret var at den ledelsen som står i Partiregisteret i Brønnøysund skal få si sitt om hvilken liste som representerer partiet.

– Vi vil innstille på det. Så er det opp til valgstyret 23, mai å ta en avgjørelse, sier Søfteland.

I Partiregisteret står Kasheikal oppført som leder i «Demokratene i Norge», mens Kjærner-Strømberg står oppført som leder for det nystartede «Demokratene».

– I valgloven heter det at registrerte parti får enerett til å lage en liste under det registrerte navnet. De andre listene må dessuten ha en overskrift som ikke skal kunne forveksles navnet på et registrert politisk parti, sier Hilde Nilsen hos Fylkesmannen i Hordaland.

POLITIKER: Dan Odfjell er kjent for å være rundhåndet med sine meningsfeller. Her er han avbildet under presentasjonen av en bok han har finansiert, sammen med Hallgrim Berg. Partiene Alliansen og Kystpartiet nyter også godt av støtte fra skipsrederen.
Håvard Bjelland

Støttet ett parti, står på valg for annet

Skipsreder Dan Odfjell er sentral i to andre småpartier som stiller til valg i Hordaland.

Først ga den Chile-bosatte bergenseren en større pengesum til det nystartede partiet Alliansen. I følge flere medier var beløpet en halv million kroner, men andre kilder sier at det var mindre.

Ifølge nettstedet «Korsets seier» tok Odfjell i 2016 initiativ til å forene flere partier – nemlig Demokratene, Kystpartiet, avhoppere fra Partiet De Kristne og Kristent Samlingsparti – til ett nytt parti kalt Alliansen De Verdikonservative. Det ble det aldri noe av.

Deretter har Odfjell sagt ja til å stå på listen til et annet parti, nemlig Kystpartiet, som stiller til valg i Hordaland med tidligere hvalfanger og stortingsrepresentant Steinar Bastesen som listetopp. Dan Odfjell står på fjerdeplass på listen.

– Odfjell var veldig sjenerøs da vi stiftet partiet i høst, og han støttet vår målsetting. Den gang var målet at vi skulle samle kreftene til én liste, og jeg har vært i Bergen og diskutert dette med blant annet Kystpartiet. Dessverre viste det seg at det var litt for mange nessekonger langs kysten, sier Hans Lysglimt Johansen, profilert partileder i Alliansen.

– Har Odfjell brutt med dere?

– Du kan si at han valgte å ri den andre hesten. Men vi er fortsatt gode venner, sier Lysglimt Johansen.

Han medgir at uenigheten blant annet har handlet om synet på Israel og konflikten i Midtøsten, der Lysglimt Johansen har vært mer Israel-kritisk enn andre.

Kurt Pedersen i Kystpartiet Hordaland bekrefter at han har hatt møter med Lysglimt Johansen, men sier at det var Kystpartiet som tok initiativet.

– Dette var noe Dan (Odfjell) og Steinar (Bastesen) hadde snakket om. Vi tok kontakt med flere små partier og miljøer og var kommet et godt stykke i forhandlingene. Men dessverre ble initiativet vårt nedstemt på landsmøtet, sier Pedersen.