Fengslingen ble begrunnet med fare for gjentakelse av forbrytelsen. Mannen ble pågrepet etter en ransakelse i mannens bolig i søndre bydel. Den fengslede mannen er domfelt tre ganger tidligere.