Etter pålegg fra departementet vil Hordaland fylkeskommune slutte å betale for såkalt midtskyss. Midtskyss er egne skolebuss-ruter som er tilpasset de minste elevenes timeplan. Uten midtskyssen blir det mange og lange timer å vente for småskolebarna som ikke skal gå i skolefritidsordningen.

— Helt på trynet

Siljes pappa, Jan Vidar Kjellby har lite godt å si om innstrammingen:

— Helt på trynet, enkelt og greit.

Førsteklassingene er ferdig på skolen klokken 12.30. Skolebussen går når siste time er ferdig klokken 15.10.

— Hvor skal ungene gjøre av seg alle de timene, spurte vi på orienteringsmøtet der dette ble kjent. Svaret vi fikk var at det ville bli åpnet et eget klasserom der skyss-barna skulle få oppholde seg med tilsyn fra skolen.

Silje og de andre barna langs Kismulvegen har nemlig ingen ordinær bussrute å følge hjem. Rutebussen falt for sparekniven lenge før skolebussen gjorde det.

Gjemt i budsjettet

Samferdselssjef Magnus Vestrheim bekrefter at fylkeskommunen står i ferd med å kutte ut all støtte til midtskyss. All skoleskyss er fylkeskommunens ansvar.

— Utdannings- og forskningsdepartementet har i et rundskriv slått fast at elevene etter opplæringsloven ikke har krav på dette, sier Vestrheim til Bergens Tidende.

Da fylkespolitikerne banket gjennom fylkesbudsjettet før jul, var midtskyssen nevnt i en fotnote. For øvrig har ikke saken vært behandlet politisk. I løpet av to år trappes støtten ned. Neste år får kommunene kompensert 50 prosent, året etter null. Besparelsen for fylket er da anslått til åtte millioner på årsbasis.

Kirkvoll skole tar steget fullt ut fra høsten av:

— Vi valgte å ta trøkket med en gang. Å drive med midtskyss noen dager i uken for så å ta det helt bort, ble etter vår mening bare tull, forklarer avdelingsleder Tor Grini.

Kirkvoll er både barne- og ungdomsskole. Derfor blir ventetiden på ettermiddagen ekstra lang for de minste.

Skylder på Giske

Ordfører Agnar Aasberg (Ap) i Fitjar har engasjert seg for å få stanset bortfallet av midtskyss.

— Da brevet om nyordningen kom, reagerte jeg straks og fikk samarbeidsrådet for Sunnhordland til å ta opp saken med departementet.

I svarbrevet begrunnet departementet innstrammingen med en uttalelse Trond Giske (Ap) kom med i Stortinget da han var skolestatsråd. Trond Giske selv stiller seg undrende til at han blir brukt som alibi for å kutte i skoleskyssen for de minste:

— Jeg har aldri vært med på å fatte noe vedtak om kutt i midtskyssen, verken i Stortinget eller regjeringen, sier han.

Giske vil nå sjekke egne notater.

— Mener du selv at småskolebarna har behov for egen skoleskyss?

— Fra første til fjerde klasse har jo barna bare fire timer undervisning daglig. Jeg har full forståelse for at disse barna ikke kan vente til skoledagen er over for alle, sier Giske. Hans partifelle i Fitjar akter ikke å gi opp, selv om saken dreier seg like mye om prinsipper som penger.

— Vi vurderer nå å få reist denne saken i Stortinget, sier Aasberg til BT.

SNART SKOLEJENTE: Silje Kjellby gleder seg til å bli skolejente, akkurat som Mariel Midtun. Skoleskyssen som forsvinner bekymrer ikke småjentene.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN