De tiltalte er en gravemaskinkjører og en hovedentreprenør for et riveoppdrag.

Ifølge tiltalen unnlot de tiltalte å forvisse seg om at det ikke oppholdt seg personer rundt rivningsobjektet. Kort tid etter at rivingen var påbegynt falt en del av en yttervegg ned. Den raste gjennom taket på en tilliggende forretning og ned i et kjøkken.

— De tiltalte var klar over at gjenstander kunne falle ned, og før rivingen hadde de lagt trekasser på taket for å beskytte det, heter det i tiltalen.