— Flere kjøretøy var innblandet i en kjedekollisjon på nordsiden av Eidsvågstunnelen. Alle biler skal ha kjørt i samme retning, men det skal ikke være noen personer skadet, opplyser operasjonsleder Svein Bruarøy ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Denne ulykken ble meldt til politiet 14.15. Innblandet i ulykken skal mellom annet være en buss og en Coca Cola-bil. Coca Cola-bilen må taues bort fra ulykkesstedet.

Ni minutter senere skjedde en ny kollisjon noen hundre meter lenger nord. I bakken opp fra Eidsvåg til Glasskartunnelen. Heller ikke her skal det være personskade, men folk må regne med store køer ut av byen denne fredagsettermiddagen.