Ifølge vitner på stedet skal kollisjonen ha skjedd da den ene av bilen skulle svinge ut fra en bensinstasjon i Eikangervåg i Lindås kommune.

To personer ble skadet i ulykken. Den ene, en mann på 55 år, fikk lettere skader og ble utskrevet i dag. Den andre personen, en mann på 83 år, ble lettere skadet og er innlagt på avdeling, opplyser Haukeland universitetssykehus.

OMFATTENDE SKADER: En av bilene fikk store skader i sammenstøtet.
ERLEND SPURKELAND (MMS)
LUFTAMBULANSE: En av de skadde ble flydd vekk i helikopter.
ERLEND SPURKELAND (MMS)
SMALT: Ulykken skjedde da en av bilene skulle svinge ut fra denne bensinstasjonen.
ERLEND SPURKELAND (MMS)