— Arbeidsoperasjonen som ble utført, er noe spesiell. Smelteverket har løyve til å bruke et grovkalibret våpen til å skyte opp rør, i forbindelse med opprensking. Den ene av de skadde har fått en splint i en fot. Den andre har sår på overkroppen, sier vaktsjef Sigmund Vestrheim hos Politiet og lensmannen i Odda.

Da politiet fikk meldingen klokken 10.20, visste de ikke annet enn at det hadde vært et skyteuhell. De var i ferd med å rykke ut med bevæpnet personell, da det ble klart at det dreide seg om en arbeidsulykke.

— Vi er på stedet, for å finne ut hva som er skjedd, sier vaktsjef Vestrheim til bt.no.