Professor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen får Møbius-prisen for sin banebrytende forskning på hjernen, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Prisen er på en million kroner.

Hugdahl forsker på fenomenet 'å høre stemmer', et vanlig symptom ved schizofreni. Forskningen hans har gitt økt innsikt i hvordan hjernen registrerer, bearbeider og tolker sanseinntrykk, og har gitt oss ny og bedre forståelse av schizofreni.

— Årets Møbius er en verdensledende forsker og en utpreget miljøbygger, heter det i juryens begrunnelse.

Trene på å fortrenge

To oppdagelser de siste årene har plassert Hugdahl og hans gruppe ettertrykkelig på den internasjonale radaren: For det første viste Hugdahl og hans gruppe at hørselshallusinasjoner oppstår i et spesielt område av hjernen – i øvre del av venstre tinninglapp.

I tillegg oppdaget gruppen at når schizofrene opplever at de ikke kan undertrykke de indre stemmene, henger dette sammen med nervecellenes aktivitet i fremre delen av hjernen - frontallappen.

Hugdahl har vist at ved å trene pasienter på å utestenge reelle lyder fra ett og ett øre, kan de også lære å fortrenge de indre stemmene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er blant dem som gratulerer Hugdahl med Møbiusprisen:

— Kenneth Hugdahl er en forsker i verdensklasse, og et eksempel på at Norge kan lykkes med å bygge verdensledende forskningsmiljøer med hardt arbeid og langsiktig, målrettet innsats, uttaler ministeren.

- Imponerende gjennomslag

Over 200.000 fulgte Frank Aarebrots maratonforelesning "Norgeshistorien på 200 minutter" som ble direktesendt på NRK2.
RUNE SÆVIG

Professor Frank Aarebrot er tildelt Forskningsrådets formidlingspris for 2013. — Engasjert og uredd, tydelig og klar i all sin kommunikasjon og med en imponerende gjennomslagskraft, lyder karakteristikken fra juryen, som pekte ut Frank Aarebrot som soleklar vinner av årets formidlingspris, som er på 250.000 kroner. Årets vinner av formidlingsprisen har evnet å skape engasjement og oppmerksomhet, ikke bare om sitt eget fagfelt, men også om samfunnsspørsmål generelt, skriver juryen i sin begrunnelse.

Frank Aarebrot har i en årrekke holdt høyt tempo som forskningsformidler. Han er et yndet intervjuobjekt for journalister, kanskje den professoren på Universitetet i Bergen som har størst oppmøte på forelesningene sine, og den eneste statsviteren i Norge med yrkesskade, i følge NRK.

I februar i år hevet han listen for forskningsformidling et hakk høyere med maratonforelesningen 'Norgeshistorien på 200 minutter, som ble direktesendt på NRK2.