— Vi har prøvd i årevis i samarbeid med Fjell og Sund lensmannskontor å bedre denne beredskapen. Men konklusjonen blir hver gang at vi har for lite folk, sier lensmann på Askøy, Odd Dale, til Bergens Tidende.

Politifolk BT har snakket med forteller om knallharde prioriteringer i de tynt bemannede periodene.

— Politifolkene kan gjerne holde på med et avhør, så skal noen anmelde noe, så ringer telefonene fra Askøy, fra Øygraden, fra Fjell og Sund. Og slik har du det gående. Noen må vente, og politiet blir sårbare for kritikk når det virkelig koker, sier lensmann i Fjell og Sund, Oddvar Ågotnes.

Innenfor visse tidspunkter i helgen er det kun to polititjenestemenn fra Fjell og Sund lensmannskontor som har beredskap på Sotra, i Øygarden og på Askøy. Disse tidspunktene er:

  • Lørdag morgen fra klokken 06.00 til 09.00.
  • Lørdag ettermiddag fra klokken 16.00 til 20.00.
  • Søndag fra klokken 05.00 til 14.00.

Trenger Askøy-folk hjelp av politiet i disse tidsrommene, må de sette sin lit til at de to politifolkene fra Fjell og Sund ikke befinner seg på patrulje eller oppdrag ytterst i Øygarden. I så tilfelle kan det gå lang tid før de får hjelp, hvis da ikke nøden er så stor at det må hentes bistand fra for eksempel Laksevåg lensmannsdistrikt eller sentrumspolitiet i Bergen.

- Føler seg ikke vel

— Jeg kan godt tenke meg at de to politifolkene som er på vakt i disse tidsrommene ikke føler seg helt vel med ordningen. Å betjene et område med ca 47.000 innbyggere er et stort ansvar å ha. Politifolkene kan gjerne holde på med et oppdrag mens noe annet skjer. Da må de prioritere. Dessuten kan det oppstå usikkerhet når en patrulje fra Sotra skal rykke ut til Askøy der de muligens ikke er så godt kjent og ikke kjenner geografien, sier lensmann Odd Dale.

Dale sier at det vanligvis er «lite som skjer» i de periodene kun to politifolk er i beredskap. Likevel mener han at dekningen ikke er god nok. Det merker han også på klager fra publikum. Det er ikke så lenge siden politiet glimret med sitt fravær da det begynte å brenne i et hus på Erdal. Brannen oppstod i helgen i et svakt bemannet øyeblikk.

Klager fra befolkningen

Lensmannen får også klager på beredskapen i Askøy på nattetid om hverdagene. Fra klokken 23.00 til klokken 08.30 har to politifolk såkalt reservetjeneste. I praksis betyr det sovende vakt. Folk som ønsker hjelp må ringe en sovende politimann - som igjen må ringe kollegaen og kle på seg - før han eller hun rykker ut. Hvis han rykker ut. Utrykningen skjer nemlig på overtid, og da skal terskelen vare høy og nøden ganske vid før politiet kan hjelpe til.

  • Trafikkulykke uten personskade må publikum regne med å ordne opp i selv.
  • Alarmer som går, for eksempel i forretningsbygg, er ikke nødvendigvis en politioppgave der og da.
  • Spiller naboen høy musikk må du prøve å ordne opp selv.
  • En fyllik som gauler nedi gaten får gaule helt til han sovner. Du sovner garantert ikke.

— Det er ikke lett å få publikums forståelse for at økonomien avgjør om vi skal rykke ut om natten. Men hvis noen står og banker på døren din og knuser vindusruten er det en annen sak. Er det fare for liv og helse kommer vi, sier Odd Dale.

Bedring i sikte før jul

Ønskedrømmen for Askøy-lensmannen er det han kaller en helkontinuerlig tjeneste der folk kan møte en våken politimann om natten og en bedre beredskap hele helgen. Han hadde ikke trengt så mange flere ansatte før beredskapen var blitt bedre, kanskje fire stykker dersom også lensmannen på Sotra stilte opp. Å overføre penger og mannskap fra etterforskning til patruljering og bedre beredskap er han ikke lysten på.

Forholdene kan imidlertid bli bedre allerede før jul. Det skal opprettes en felles vaktsentral som Askøy-folk kommer til utenfor kontortiden. Da vil en vaktsjef i Bergen motta henvendelsen, vurdere om den skal prioriteres og eventuelt sende en patrulje fra Laksevåg eller sentrum - eller vekke de vakthavende på Askøy.