En gang i året skal medisinbeholdningen på Sjøforsvarets fartøyer telles opp, og avvik rapporteres til sanitetsinspektøren. I en slik kontroll i oktober ble det oppdaget at KV «Sortland» hadde 50 Paralgin Forte-tabletter om bord, mens korrekt antall skulle ha vært 54.

I kystvaktfartøyets egen logg står det at en russisk fisker fikk to av disse smertestillende tablettene i april i år. Hvor de to siste pillene har tatt veien, er det foreløpig ingen som har funnet ut.

— Alvorlig

— Politianmeldelse av forholdet vil bli vurdert når utfallet av undersøkelsene er klart, sier sjefen for KV «Nord», kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen.

KV "Sortland" var ny i august i fjor, og har sine oppdrag langs kysten i Nord-Norge.

Sanitetsinspektør Jan Sommerfelt-Pettersen understreker at Sjøforsvaret ser alvorlig på ethvert avvik i fartøyenes medisinbeholdning.

— Vi er veldig firkantet når avvik blir oppdaget. Det skal ikke forekomme. Like lite som Forsvaret skal ha våpen og ammunisjon på avveier, skal vi ha medisin vi ikke kan gjøre rede for bruken av, sier han.

Inneholder narkotika

Paralgin Forte er et såkalt B-preparat, som er underlagt strenge restriksjoner.

— Det er narkotiske virkestoffer i disse tablettene. Derfor er det ekstra ille når vi ikke kan dokumentere bruken, sier Sommerfelt-Pettersen.

— Men her er det bare snakk om to tabletter?

— Volumet spiller ingen rolle. Det er prinsippet som teller. Fartøyene våre skal ha full oversikt over hver eneste tablett.

Konferere med lege

Prosedyren for uttak av slike preparater er grundig. Mannskapet om bord skal først konferere med lege. Som regel er det ingen lege om bord. Da skal alarmsentralen på Haakonsvern kontaktes.

Når medisinen er foreskrevet, skal uttaket loggføres både av alarmsentralen på Haakonsvern og om bord i fartøyet.

De to Paralgin Forte-tablettene som den russiske fiskeren skal ha fått, er bare loggført om bord, og er således utlevert i strid med reglementet.

— Er det mistanke om ureglementære uttak, skal forholdet politianmeldes, sier sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret.

— Vi får inderlig håpe at Sjøforsvaret finner ut av denne saken uten å koble inn politiet. Den vil i tilfelle ikke bli blant de høyest prioriterte, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.

Sjelden sak

Sommerfelt-Pettersen sier at det svært sjelden forekommer slike avvik som i dette tilfellet på KV «Sortland».

Det er skipssjefen som har ansvaret også for medisinbeholdningen om bord, men det er vanlig at ansvaret blir delegert til en av de andre offiserene.

Kystvaktens ledelse ønsker å komme til bunns i avviket om bord på KV «Sortland».

Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret har gitt Kystvakten frist til 1. desember med å komme med en forklaring på avviket.

— Jeg tror det kan bli vanskelig å finne ut av dette siden uttaket kan ha skjedd så langt tilbake som i 2010, sier Jan Sommerfelt-Pettersen.

Alle norskregistrerte, sivile skip har de samme strenge reglene for medisinuttak som i Sjøforsvaret.