To personbiler involvert, den ene med campingvogn.