I løpet av natten fikk helsevernetaten i Bergen melding om ytterligere to kjøletårn i sitt ansvarsområde.

Etter legionellautbruddet i Østfold, har helsemyndighetene fått en jevn strøm av meldinger om hittil ukjente kjøletårn.

Pr. tirsdag ettermiddag er det registrert 23 slike tårn i og rundt Bergen. Ett av tårnene er for tiden ikke i drift, men eieren på Osterøy har fått klar beskjed om å varlse når han starter opp.

Fristen for innrapportering av kjøletårn gikk ut ved midnatt. De 23 tårneierne i Bergen og omland har alle dokumentert forsvarlig drift — slik den nye, skjerpede forskriften krever.

De to sist innrapporterte tårnene i Bergen blir inspisert av helsevernetaten i morgen.

— Vi mistror ingen, men alle skal behandles likt. Det vil si at alle tårn må kontrolleres fysisk, sier leder for helsevernetaten i Bergen, Ingvar Tveit, til btv.

Tveit og hans folk har ansvaret for å registrere kjøletårn i Bergen og seks omegnskommuner: Fjell, Sund, Osterøy, Os, Vaksdal og Øygarden.