På E16 blir det bomstasjon ved Bolstad vest for Voss og på riksvei 13 mot Granvin.

I Kvam herad kommer det en bomstasjon på fylkesvei 7 utenfor Norheimsund på veien mot Bergen og en bomstasjon mellom Kvanndal og Ålvik.

Personbilene må betale 40 kroner for en passering, store biler må ut med 80 kroner.

Bomstasjonene har vakt lokale protester. Bilistene må betale når de passerer bomstasjonene i begge retninger.

Skal de slippe med en betaling, må de bruke under en time mellom bommene rundt Voss og under halvannen time når de kjører gjennom Kvam. Handelsstanden frykter at færre vll stoppe for å handle på Voss når det koster dem en ekstra bompassering.

Pengene som kommer inn, skal blant annet brukes til en tunnel slik at trafikken ledes utenom Vossevangen. Dessuten skal veiene i Granvin og Kvam rustes opp, blant annet med tunneler på flere strekninger.

Synspunkter på bomprosjektet? Si din mening her.