Seks biler er blitt gjenstand for innbrudd i dette området i løpet av den siste måneden. Lensmannsfullmektig Tore Salvesen oppfordrer bileiere til å være på vakt.

— Bileiere bør bli flinkere til å dekke til stereoanlegget i bilen, eventuelt skaffe seg et avtagbart anlegg. Dessuten kan det være en god idé å installere alarm, sier han.