— Det kjennes veldig godt å åpne denne privatskolen, sier Lars Mjøs, formann i styret for Montessori-skolen i Mjøsdalen på Hosanger, til Bergens Tidende. Han forteller at skolen er et svært viktig samlingspunkt for Hosanger.

Redder skolene

Det er andre gang foreldrene på eget initiativ redder begge skolene. Først ble de offentlige skolene i Tysse og på Hosanger lagt ned sommeren 1999. Foreldrene drev dem videre et halvt år som to av landets største foreldredrevne skoler. Kommunestyret på Osterøy vedtok å åpne begge skolene som offentlige skoler igjen fra 1. januar 2000. Siste skoleår vedtok kommunestyret atter en gang å legge ned de to skolene fra i sommer. Foreldrene tok på ny saken i egne hender og fikk i vår myndighetenes klarsignal for å etablere Montessori-skoler i Tysse og på Hosanger.

— Vi er veldig fascinert av denne måten å drive undervisning på, sier Lars Mjøs.

Begge skolene har sikret seg lærere som er spesialutdannet i Motessori-pedagogikk. Skolen på Hosanger har 27 elever, den på Tysse 16. Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege. Hun oppdaget at barn kunne lære mye, bare de fikk tilrettelagt undervisning. Barnas interesser varierer etter alder og modenhet. Hun satset på blandede aldersgrupper der barna hadde stor frihet, samarbeidet og selv måtte ta ansvar. De pedagogiske ideene har spredd seg til hele verden. Eget undervisningsmateriell og egen utdanning er utviklet.

Mer frihet til barna

— Vi gir mer frihet til banen og legger opp mye av undervisningen ut fra hvert enkelt barns behov, opplyser rektor Ragnhild Iversen.

1. og 2. klassingene begynte med geometri alt i dag og lærte de greske betegnelsene for en femkant, sekskant og åttekant. 3. og 4.klassingene begynte med brøk, mens de eldste elevene ga seg i kast med et prosjekt om Europa.

1000 kroner måneden betaler foreldrene i skolepenger. Det inkluderer også skolefritidsordningen for de yngste. Skolens lærere har også ansvar for den. Ved de offentlige skolene betaler foreldrene 870 kroner for inntil ni timer uken på SFO, 1350 for 9-15 timer, 2010 kroner for 16 til 20 timer og 2780 kroner for mer enn 20 timer.

Før var Montessori-skoler et storbyfenomen. Nå er det i distrikts-Norge de nye skolene kommer. 15 Montessori-skoler er i drift her i landet fra i høst.