4. oktober i fjor var Norwegians nesten fullsatte rute DY 1831 fra Alicante med 179 passasjerer om bord, på vei inn for landing på rullebanen på Flesland. Samtidig sto et tilsvarende fly, en Boeing 737, fra samme selskap klar på rullebanen til å ta av mot London Gatwick. I dette flyet befant det seg 113 passasjerer.

Avbrøt landingen

Flygerne på Alicante-flyet vurderte situasjonen slik at London-flyet ikke ville rekke å ta av før de selv skulle lande. De avbrøt derfor landingen i ca. 170 meters høyde, og klatret i henhold til prosedyrene.

I ca. 700 meters høyde oppdaget de London-flyet rett foran seg. Norwegians rute DY 1831 svingte derfor umiddelbart til høyre for å unngå en ny, farlig situasjon. Svingen var allerede påbegynt da flygelederne kalte opp besetningen og ba dem foreta nettopp den unnamanøveren som var påbegynt.

På det nærmeste lå London-flyet ca. 900 meter foran Alicante-flyet. Høydeforskjellen mellom dem var ca. 130 meter.

— Da dette ble innrapportert til oss, besluttet vi straks å igangsette undersøkelse, sier undersøkelsesleder Torbjørg Gåsland i Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

"Alvorlig hendelse"

Episoden ble først klassifisert som en "alvorlig luftfartshendelse". Bare ulykke er mer alvorlig.

— Det var god sikt denne dagen. Ellers kunne dette ha endt i en langt mer alvorlig hendelse, sier Gåsland.

Havarikommisjonen for luftfart er ferdig med undersøkelsene sine. Rapporten er nå ute på høring hos Avinor, Norwegian og de involverte flygerne.

De to flyene var på samme kurs i samme retning og i noenlunde samme hastighet. Antikollisjonssystemene om bord ble ikke løst ut.

Ikke kollisjonsfare

— Vår vurdering er derfor at det ikke var noen reell kollisjonsfare, og vi kommer til å trekke tilbake klassifiseringen av dette som en "alvorlig luftfartshendelse", sier undersøkelsesleder Gåsland.

Dette stempelet er det svært få episoder i norsk luftrom som får. I fjor var det ingen, når Flesland-hendelsen blir gitt lavere alvorlighetsgrad.

Undersøkelseslederen poengterer at værforholdene spilte en avgjørende rolle for at dette gikk så bra som det gjorde.

— Flygerne og flygelederne hadde visuell kontroll over hva som skjedde, og kunne handle ut fra det de så med egne øyne, sier Gåsland.

Menneskelig svikt

- Hva er årsaken til at situasjonen oppsto?

— Vi har funnet forklaringen, men kan ikke gå ut med den nå, siden rapporten er ute på høring hos de involverte.

Rapporten blir offentliggjort om et par måneder.

— Avinor skal ha honnør for å ta alle slike episoder virkelig alvorlig. Enhver slik hendelse er kilde til læring. Det er vi glade for, sier undersøkelsesleder Torbjørg Gåsland i Havarikommisjonen.

Norwegian, som altså har to fly involvert i den samme hendelsen, opplyser at de ikke ønsker å kommentere hendelsen eller Havarikommisjonens rapport så lenge den er til behandling.

— Dette får vi komme tilbake til når den endelige konklusjonen foreligger, sier informasjonssjef Åsa Larsson i Norwegian.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra lufthavnsjef Adelheid Nes ved Bergen lufthavn, Flesland.