ROY HILMAR SVENDSEN

— Jeg frykter at klubben vil stagnere, sier daglig leder Tore Seim.

Fana Idrettslag og klubbavdelingen Fana Fotball har hver ti spilleautomater, som har vært gode bidragsytere til klubbkassen de siste årene. Ifølge daglig leder Tore Seim har idrettslaget årlig dratt inn over to millioner kroner på automatene.

Automatpengene har hovedsakelig vært brukt til utvikling av klubbens idrettsanlegg, vedlikehold og nødvendig materiell. Dersom regjeringen får tvunget gjennom et automatmonopol i Norge, vil klubben få seg et alvorlig skudd for baugen, rent økonomisk.

— Slik vi oppfatter det, vil automatinntektene forsvinne helt fra 2006. Det vil medføre en helt ny hverdag for oss, sier Tore Seim til BT.

I 2001 utgjorde inntektene fra de 20 spilleautomatene 1,8 millioner kroner. Siden den gang er nordmenn blitt enda ivrigere etter å tømme lommene, og Seim anslår at inntektene for inneværende år totalt kan komme opp imellom 2,2 og 2,4 millioner kroner.

Som et plaster på såret, har regjeringen vedtatt at organisasjoner som blir lidende av monopolinnføringen, kan søke om statlig støtte det første året. Det redder sannsynligvis økonomien neste år for Fana IL.

— Vi har søkt og fått innvilget støtte for neste år, tilsvarende inntekten vi hadde i 2001. Men vi er mentalt forberedt på at klubben vil få radikalt trangere økonomi etter det, sier Seim.

— Hvor viktig har automatinntektene vært for Fana IL?

— Dette er midler som er øremerket barn og ungdom, og pengene har gitt oss grunnlaget for det store aktivitetsnivået vi har i klubben. Jeg frykter at vi nå kan komme til å stagnere både anleggs- og utstyrsmessig, sier Seim.