Torsdag ble dommen avsagt mot en 24 år gammel mann og en to år yngre bekjent. 24-åringen ble dømt til fengsel i 4 år og 7 måneder, mens 22-åringen ble dømt til fengsel i 4 år og seks måneder.

Ifølge dommen gjennomførte 24-åringen voldtekten, mens den andre bidro ved å holde kvinnen fast.

— Min klient er fornøyd med dommen og glad for at hun anmeldte voldtekten. Jeg synes dommen er godt begrunnet, sier bistandsadvokat Yngvil Semb Hartmann i Tind Advokater.

Flash-backs

Mennene må også betale til sammen 621.000 kroner i erstatning til kvinnen.

BISTANDSADVOKAT: Yngvil Semb Hartmann er bistandsadvokat for den 20 år gamle kvinnen som ble voldtatt ved DNS i august 2012.

Ifølge dommen er hun i dag sterkt preget av overgrepet. Hun har hatt søvnvansker og har slitt med flash-backs.— Selve overgrepet har jo vært en voldsom påkjenning, men også usikkerheten og medieomtalen i ettertid. Nå er hun glad for at det er over, sier Semb Hartmann.

— Hun synes at hun er blitt godt behandlet både av politiet og domstolen, legger hun til.

Skulle kjøpe kebab

Det var natt til 19. august i fjor de to mennene møtte hverandre utenfor et utested i Bergen sentrum. De kjente hverandre fra tidligere og hadde begge drukket denne kvelden.

De gikk til McDonald's på Torgallmenningen, der de kom i snakk med kvinnen.

Sammen gikk de tre mot DNS, angivelig for å kjøpe kebab i nærheten av teateret. Så langt kom de ikke.

Buksen trukket ned

Ifølge dommen ble den unge kvinnen løftet over et gjerde ved teateret. Hun ble deretter delvis avkledd på overkroppen av begge mennene.

De holdt henne fast, mens buksen hennes ble trukket ned med makt. Dette underbygges ved funn av knapper på stedet, heter det.

Retten finner det bevist at det var gjennomført samleie med kvinnen og «at dette er oppnådd som følge av vold ... ved at fornærmede ble båret over gjerdet og senere holdt fast».

Retten mener kvinnen ga klart beskjed om at hun ikke ønsket seksuell kontakt.

«Dette er ikke greit, dette er over min grense» og «nei, dette er voldtekt», sa kvinnen før og under overgrepet, ifølge dommen.

Den yngste mannen medvirket til voldtekten ved at han holdt kvinnen fast og ved «psykisk tilskyndelse», slår Bergen tingrett fast.

Begge mennene nektet for at de hadde gjort noe straffbart. I retten slet de med hukommelsen, blant annet fordi de var fulle.

- Svært sårbar situasjon

Dommen slår fast at også kvinnen var svært beruset den aktuelle natten.

Både stedet der handlingene skjedde, fornærmedes beruselse og de to tiltaltes fysiske overlegenhet gjorde at kvinnen var i en svært sårbar situasjon, mener retten.

Ifølge dommen ga kvinnen en troverdig forklaring og retten har lagt avgjørende vekt på den, i tillegg til andre bevis.

Blant annet vises det til politifolk og andre som møtte kvinnen etterpå hendelsen ved DNS. Ifølge dommen var kvinnen klar på at hun var blitt voldtatt da hun snakket med disse vitnene.

Video-opptaket utenfor teateret er også vektlagt, selv om de «gir et begrenset bilde og viser ikke hendelsesforløpet i sin fulle detalj». Også DNA-treff er sentrale bevis i saken.

Meldte seg selv

I dommen heter det at det var skjerpende at det var flere gjerningspersoner til stede da kvinnen ble voldtatt.

Aktor la ned påstand om fem års fengsel for den eldste av mennene, mens retten mente at 4 år og 10 måneder var et passende utgangspunkt.

Retten mener det taler til mannens fordel at han selv meldte seg for politiet, og konkluderer med at 4 år og 7 måneder er passende straff.

Den yngste mannen ble dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder, noe som var i tråd med aktors påstand.

— Jeg er fornøyd med dommen. Normalstraff for voldtekt er i dag fire års fengsel. Her er det blant annet vektlagt at det var to menn om overgrepet og at det fant sted på offentlig sted, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra mennenes forsvarere.