Dette er de to savnede:

  • EndreIsaksen (63), bor 6927 Ytrøygrend
  • EgilYtreøy (40), bor 6927 Ytrøygrend Redningsaksjonen ved Ytre Sula i Sogn og Fjordane pågår fremdeles.

Fra klokken 18 torsdag endret søket status til søk etter antatt omkommet, opplyser redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sola, Asbjørn Viste.