Siden 9. oktober har 15 asylanter søkt tilflukt i Johanneskirken i Bergen. Menighetsrådet har etter et møte torsdag bedt to av dem om å forlate kirken.

— Dette er en forferdelig vanskelig situasjon. Men etter å ha hatt individuelle møter med de 13 asylantene i går kveld, så har vi nå i ettermiddag bedt to av dem om å forlate kirken, forteller leder i menighetsrådet, Kristin Knudsen til ba.no.

Vanskelig situasjon

Etter møtet i går ble asylantene orientert om at dersom menighetsrådet skulle kunne hjelpe dem, måtte de ha individuelle samtaler med hver enkelt. Bakgrunnen var et ønske om å klargjøre situasjonen dersom en advokat eventuelt skulle inn og hjelpe.

— Men så oppstod det en situasjon hvor én av mennene ikke ville gi oss noen opplysninger om sin personlige situasjon. Han uttrykte veldig klart at han ikke stoler på noen av oss, og det er klart at dette svekker tillitsforholdet, sier Babak Majed, én av to asylanter som har fungert som talspersoner i forhold til media til NRK Hordaland.

- Ingenting å frykte

Det skal være ulik bakgrunn for at de to mennene bes om å forlate kirken.

— Den andre av asylantene har midlertidig oppholdstillatelse gjennom at saken hans er til behandling. Derfor har han ingenting å frykte ved å forlate kirken, og det har vi bedt ham om å gjøre. De elleve andre har gjort rede for sin redsel for tilbakesendelse, og vi har nå kontaktet advokat for å se hvordan vi kan hjelpe dem videre, forteller Knudsen til ba.no.

- Mistroen øker

Knudsen sier at samtaleklimaet har blitt vanskeligere for hver dag, og mistroen fra asylantene sin side har økt.

— Vi er avhengige av å opprettholde et tillitsforhold mellom vi som har tatt denne jobben på oss, og de som har søkt om beskyttelse. Og når det vi sier eller gjør hele tiden blir kritisert, så blir grunnlaget for å gi beskyttelse stadig svakere, sier hun.

Kontroversiell avgjørelse

Lederen for menighetsrådet er forberedt på å få kritikk for den avgjørelsen de nå har tatt.

— Vi mener dette er et nødvendig grep for å hjelpe de siste 11 som vi nå kjenner situasjonen til. Møtet i går var forferdelig vanskelig, men det er vår plikt å ta vare på de som frykter for sine liv, sier Knudsen.

De to som må forlate kirken tok beskjeden med stor ro, ifølge Knudsen.