Tre biler var innblandet i ulykken, som skjedde like før klokken 16.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det er ikke mistanke om promille eller høy fart. Ulykken skjedde på en rett strekning med fartsgrense 80 km/t.