TOR LEIF PEDERSEN

Natt til i går og ut over gårsdagen forsøkte medlemmene av Arna Sportsfiskerlag å skaffe seg en foreløpig oversikt over hvor stor skade utslippet har påført fiskebestanden i elven.

Leder for sportsfiskerlaget, Kristian Bruvik, sier til Bergens Tidende at han frykter for at to årganger med lakseyngel er drept av utslippet fra kommunens anlegg.

Lider stort tap

— Arna Sportsfiskerlag driver eget klekkeri. Både i sommer og i fjor sommer satte vi ut 50.000 lakseyngel. Vi frykter nå at alt er strøket med som følge av utslippet. I så fall lider vi et stort økonomisk tap, også fordi vi mister inntekter fra kortsalg dersom det ikke kommer fisk tilbake i elven om noen år fordi to årganger settefisk er drept, sier Bruvik.

Han forteller at sportsfiskerlaget i løpet av dagen vil politianmelde kommunen for utslippet.

Beklager uhellet

Fagdirektør Ivar Kalland i vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune beklager sterkt det inntrufne.

— Slike uhell som dette skal ikke skje, sier han til Bergens Tidende og forklarer hva som gikk galt:

— Vi bruker kalk til rensing av drikkevannet i renseanlegget på Espeland i Indre Arna. Overskuddet av denne prosessen blir lagret i en spesiell tank. Da denne massen skulle pumpes over i en tankbil for å bli kjørt vekk, skjedde uhellet. Kalken rant ut i Skåldalselva nedenfor renseanlegget, og senere over i Arnaelven. Kalken gir økt ph-verdi i elvevatnet - så mye at fisken ikke tåler det. Ekstra uheldig var utslippet nå fordi det er så lav vannføring i elven at forgiftningseffekten ble forsterket, sier Dalland.

Skaden kartlegges

Sjefingeniør i samme etat, Arne Seim, forteller til BT at kommunen har meldt fra om uhellet til fylkesmannens miljøvernavdeling og SFT slik reglene tilsier.

— Vi er lei for utslippet, slikt skal ikke skje. Nå er vi opptatt av å gå gjennom rutiner for å forhindre at det gjentar seg. Firmaet Rådgivende Biologer er engasjert for å ta prøver og finne ut hva som har skjedd, og virkningene av uhellet. Når rapporten foreligger, vil vi også invitere sportsfiskerlaget til et møte for å drøfte tiltak for å hindre lignende utslipp i fremtiden, sier Seim.

Etter det BT erfarer, konstaterte ekspertene fra Rådgivende Biologer i går at all fisk er død på strekningen fra utslippstedet i Mollia og de 7-800 meterne ned til Janusfabrikken.

LAKSEYNGEL DREPT: Det ble i går konstatert at all fisk er død på strekningen fra utslippsstedet i Mollia og de 7-800 meterne ned til Janusfabrikken.
Foto: Anniken Mjaaland