Astrid Aarhus Byrknes (KrF) held fram som ordførar i Lindås. Det er klart etter at Kristeleg Folkeparti , Høgre , Senterpartiet og Venstre i dag vart samde om eit valteknisk samarbeid for kommunestyreperioden 2011 – 2015.

May Eva Sandvik frå Høgre vert ny varaordførar.

Sterkt KrF-resultat

Partia har forplikta seg til å drøfta eit tettare politisk samarbeid i løpet av dei neste fire åra.

KrF, som på landsbasis gjorde eit svakt kommuneval, gjekk fram 12,3 prosentpoeng i Lindås til 26,4 prosent og vart suverent største parti.

Høgre fekk 22,1 prosent oppslutning og vart nest største parti i kommunen.

— Ein kjempekveld

I Fjell vart det og eit solid borgarleg fleirtal. Samarbeidspartia held fram i fire nye år. Og ordføraren heiter framleis Eli Berland.

— Vi var på valvake i kommunehuset. Det var ein kjempekveld, seier Berland til bt.no.

Partiet fekk 28 prosent oppslutning, fram 12,7 prosentpoeng sidan 2007.

— Bru er pri ein

Berland har heile tida meint at bru er den beste løysinga for nytt fastlandssamband til Sotra. Sjølv om dette har vore eit omstridd standpunkt, ikkje minst i områda kor brua skal kome i Fjell, gjorde altså Berland og Høgre eit brakval.

— Eg er ein av dei som ikkje har endra meining og gått for tunnel. I mange av krinsane som vert råka, som på Hjeltryggen og i Knarrevik, har vi gjort eit særs godt val, seier Berland.

Nytt fastlandssamband vert den viktigaste saka å få på plass i denne perioden, slår Berland fast.

Odd Bjarne Skogestad (KrF) vert varaordførar i Fjell. Frp får tre utvalgsleiarar, Høgre to og KrF ein.

Eli Berland overtok då ordførar Lars Olai Lie brått gjekk bort i 2010.