— Det er ikke mistanke om promille i forbindelse med trafikkuhellet, opplyser lensmannsbetjent Stein Erik Eriksen ved Bømlo lensmannskontor.

Ut ifra vitners forklaring har politiet mistanke om at en eller begge førerne kan ha brutt vikeplikt- og hastighetsbestemmelser.