BJARNE KVAM

At drapet på datakonsulent Yngve Elvik i 1999 var en henrettelse var konklusjonen til både dommerne i Nordhordland herredsrett i 2000, og Gulating lagmannsrett i 2001.

Også drapet på Øyvind Bjarte Madsen i april 2000 var svært kaldblodig: Det fremsto som et profesjonelt bestillingsdrap: «et kaldblodig drap som må betegnes som en ren henrettelse», konkluderte lagmannsretten i 2002.

En av de tre mennene som ble pågrepet i går er siktet for medvirkning til både Lindås-drapet og Åsane-drapet.

Dersom den nye etterforskningen bidrar til mer kunnskap om hva som skjedde i forbindelse med de fatale skuddene som falt i Lindås i 1999 og i Åsane i 2000, vil det kunne ha betydning ikke bare for en videre oppklaring av sakene, men også for de dreptes pårørende.

Ubesvarte spørsmål

Flere spørsmål er ubesvart i Lindås-drapet.

Våpenet — en hagle - er ikke funnet. Det er heller ikke klart hvor våpenet kom fra. Kun én person ble dømt, men det har vært mye snakk om at flere kunne være involvert.

To brødre var siktet i saken. Siktelsene ble henlagt, men begge ble dømt for falske forklaringer. Den yngste satt varetektsfengslet i 226 dager. Normalt vil en siktet få erstatning etter en så lang varetektsfengsling, men denne mannen fikk ikke fem øre. Bergen tingrett mente det lange fengselsoppholdet langt på vei var mannens egen skyld, og viste til hans falske forklaring.

Kameraten dømt

Det var Yngve Elviks tidligere kamerat Truls Guttormsen som ble dømt for det brutale drapet. I Nordhordland herredsrett ble han dømt til 17 års fengsel. Gulating lagmannsrett så ingen formildende omstendigheter og dømte ham til 18 års fengsel.

Det endte ikke med det. Guttormsen ble i 2003 også dømt til to års ekstra fengsel fordi han falskt anklaget en Sotra-mann for å ha stått bak drapet.

Etter å ha fått denne dommen rømte Guttormsen i mars 2004, i forbindelse med en permisjon fra fengselet. Han var på rømmen i 11 måneder, før han ble pågrepet i Nederland i januar i år.

Han ble funnet død på fengselscellen i februar, 38 år gammel.

Truls Guttormsen hevdet hele tiden at han var uskyldig. Likevel var de to domstolene ikke i tvil om at han var gjerningsmannen.

Det antatte motivet var hevn.

Elvik og Guttormsen drev hasjsmugling sammen, men Elvik fikk kalde føtter og tystet til politiet. Dermed ble begge tatt og dømt til fengselsstraffer, noe Guttormsen åpenbart ikke klarte å komme over.

Thune inn i saken

Lindås-saken fikk et celebert tilsnitt da daværende privatetterforsker Ola Thune kastet seg inn i saken til fordel for Guttormsen - etter dommen i herredsretten.

Thune konkluderte med at det var mange løse tråder.

— Denne saken er ikke løst, sa Thune, som hadde fått jobb som sjef i Kripos da han vitnet i lagmannsretten.

— Jeg har ikke vært borti en drapssak som er så mangelfullt etterforsket, sa Thune til BT.

Han hadde skrevet en 164 siders rapport, hvor han konkluderte med at politiet hadde unnlatt å sjekke en rekke spor. Det knytter seg naturlig nok stor interesse til om Thunes påstand om mangelfull etterforskning viser seg å slå til - eller om pågripelsene i går gjelder forhold som heller ikke Thune har sett.

Statsadvokat Walter Wangberg gikk knallhardt ut mot Thune.

— Innholdet i rapporten var uten enhver interesse for påtalemyndigheten. Rapporten fikk heller ingen innvirkning på skyldspørsmålet, sa Wangberg i retten.

Når etterforskningen av Lindås-saken nå er gjenopptatt, er det mulig vi kan få en indikasjon på hvem av de to kamphanene som var nærmest sannheten om drapet på datakonsulent Yngve Elvik.

Tilknyttet Åsane-drapet

Åsane-drapet var like brutalt som Lindås-drapet. Nordsjøarbeideren Øyvind Bjarte Madsen (29) ble kaldblodig skutt og drept i sitt hjem i Åsane, natt til onsdag 19. april 2000.

Det kriminelle miljøet i Åsane var i søkelyset ved begge forbrytelsene. Men tidligere er det ikke blitt konstatert noen tilknytningspunkter.

Det var Øyvind Bjarte Madsens kamerat Jarle Olsen som ble dømt som hovedmann for Åsane-drapet. Olsen utførte imidlertid ikke drapet selv - det fikk han Tor Helge Flaten til å gjøre, mente lagmannsretten. I Gulating lagmannsrett i 2002 fikk Olsen 21 års fengsel og Flaten 18 år.

Det var enda mer støy rundt Åsane-drapet enn Lindås-drapet. Mange vitner var redde for å vitne, og mange forklaringer ble endret i løpet av sakens gang. Faren til et av nøkkelvitnene ble banket opp av ukjente menn, som var ute etter å få tak i sønnen.

Uklart motiv

I likhet med Lindås-drapet er narkotikavirksomhet en viktig faktor i bakgrunnen for drapet.

Nøyaktig hvilket motiv Olsen hadde for å beordre sin venn Madsen skutt er ikke slått fast. Lagmannsretten la imidlertid til grunn at de to kameratene begge var sentrale aktører i narkotikamiljøet. Blant annet kjørte Madsen stadig frem og tilbake til Oslo, en trafikk som minnet om kurervirksomhet.

Innen det kriminelle miljøet i Åsane ble det hevdet at Olsen hadde opparbeidet seg en betydelig gjeld til et hardbarket narkomiljø i Oslo. Ryktene ville ha det til at Olsen fikk Madsen drept fordi det skulle se ut som et ran, slik at Olsen overfor sine kreditorer kunne si at noen hadde stjålet pengene fra Madsen. Denne historien fikk påtalemyndigheten ikke bekreftet.

I løpet av sakens gang ble det imidlertid offentlig kjent at Olsen hadde samarbeidet med politiet som informant, før han fikk sin kamerat tatt av dage.

DØMT: Truls Guttormsen fikk 18 årfor drapet på Yngve Elvik.ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN
DØMT: Jarle Olsen ble dømt somhovedmannen bak drapet påØyvind Bjarte Madsen.ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
OMSTRIDT: Ola Thune hevdersaken er elendig etterforsket.ARKIVFOTO: KNUT STRAND
ÅSTEDET: Inne i småskogen nederst på neset midt i bildet ble Yngve Elvik funnet skutt med hagle, 21. juni 1999. Våpenet ble aldri funnet. Veien på bildet er E 39 mot Romarheimsdalen.Gjervik ligger noen minutters kjøring mot øst fra Knarvik senter. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE