Begge vant kategoripriser i klassene «transport» og «møbel og interiør».

Det er Norsk design— og arkitektursenter (DOGA), som deler ut Innovasjonsprisen for universell utforming. St. Olavs hospital i Trondheimstakk av medhovedprisen under utdelingen i Oslo onsdag ettermiddag. Forrige gang prisen ble delt ut var i 2011.

Prisen deles ut på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsråd Solveig Horne (Frp) var til stede under utdelingen.

- Modig og innovativt

Bybanen i Bergen er den første i Norge som har klart å oppfylle kravene til universell utforming.

Juryen skriver blant annet at «Bybanen er i dag blitt en av Bergens tydeligste merkevarer, med høy sosial status. Den har oppfylt ambisjonene om å bli befolkningens foretrukne transportmiddel. Bybanen påvirker bybildet samt bosetning, og gir alle like muligheter for deltagelse i bylivet.»

VANT: Bybanen vant innovasjonspris i Oslo onsdag.
JOHNNY SYVERSEN

Juryen mener videre at Bybanen fremstår som et av de mest suksessrike plangrep i norske byer i etterkrigstid. Spesielt fremhever de at informasjonsskjermene har stor skrift med gode konstraster, og at den er utformet i henhold til universell utforming. Det har gjort det lettere for byens borgere å reise kollektivt, uavhengig av funksjonsevne.

« Folk er engasjerte og tar den lett i bruk under mottoet «Gå ta banen!». Juryen bifaller et tydelig, godt tverrfaglig samarbeid, som i seg selv er innovativt.», skriver de.

— Denne prisen har mykje å seie for oss, Bergen og Bybanen. Bybanen har universell utforming i alle ledd og er tilgjengelege for alle. Eit samla kreativt bergensmiljø har klart å skape noko nytt, heilskapleg og kraftfullt, seier fylkesvaraordførar Mona Hellesnes i en pressemelding Fylkeskommunen har skrevet.

- Nyskapende

Også det nye høgskoleanlegget på Kronstad vant pris i går, i kategorien for møbel og interiør.

«Det nye høgskoleanlegget på Kronstad i Bergen representerer både nybygg og transformasjon av eldre bygningsvolumer, ivaretakelse av verneinteresser og opparbeidelse av store utearealer. Kravene til universell utforming er vel integrert i de arkitektoniske grepene, og fører til at hele anlegget ivaretar interessene til både studenter, ansatte og besøkende.», skriver juryen.

FIKK SKRYT: Også det nye høgskoleanlegget på Kronstad fikk skryt da Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut denne uken. ARKIVFOTO: KRISTINE LINDEBØ

De fremhever blant annet akustikken i bygget, og mener fellesarealene fremstår som visuelt og funksjonelt innbydende. Videre skriver juryen at «universell utforming som tar hensyn til at vi har ulike sosiale preferanser og evner oppleves av juryen som nyskapende på en høgskole. Elevrepresentanter har kun positive tilbakemeldinger, og skolen kan allerede vise til en markant økning av elevenes oppholdstid på skolen.»

Juryen avslutter sin begrunnelse med å påpeke at de fargekodede informasjons— og orienteringstavlene i resepsjonsområdet kunne vært enda tydeligere.

Er du enig med juryen? Si din mening i kommentarfeltet!