• Vi ante ikke at bybanen ville ta huset vårt før vi fikk vite det gjennom pressen. Bergen kommune kunne godt gitt oss et varsel på forhånd.

— Vi fikk sjokk da jeg før jul fikk vite av en journalist at huset vårt står akkurat der bybanen skal gå. Vi ante ingenting om dette på forhånd, sier pensjonert lektor Svein Berg til Bergens Tidende.

Det var i begynnelsen av desember beboerne langs bybanetraseen fra Bergen sentrum til Nesttun fikk tilsendt informasjon med plankorridor for bybanen inntegnet på et kart. To beboelseshus må rives. Det er Storetveitveien 12 og nabohuset, som ligger i Bendixens vei.

Bodd her 28 år

— Heller ikke i etterkant har vi fått noe brev fra kommunen om at huset vårt må rives. Så vi vet ingenting om hva som vil skje, hvordan kommunen har tenkt å forholde seg, eller hva vi får tilbud om som erstatning for huset. Vi har bodd her i 28 år. Det er her i strøket vi føler oss hjemme, og vi har ikke lyst til å flytte langt vekk, sier Svein Berg.

Begge de to husene som må rives er store, eldre trehus. I Storetveitveien 12 bor til sammen tre familier. På siden ut mot veien har Statens vegvesen brukt store summer på lydisolering ved å bygge inn trelags vinduer.

Nabohuset eies av Reidar Madsen, som er innehaver av Rema 1000 på Wergeland. Madsen leier ut huset, og sier til BT at han tar saken med ro. Han regner med å få et anstendig oppgjør. Da er han litt mer engstelig for parkeringsplassen for ca. 30 biler like i forkant av de to husene. Der ender skjæringen i tunnelinnslag som fører banen under Wergeland mot Slettebakken.

Synker i verdi

Svein Walter Olsen, som bor i Bendixens vei 59, slipper å rive huset sitt, men han risikerer at bybanen tar et skikkelig jafs av eiendommen.

— I de siste årene har vi investert flere hundre tusen kroner på å bygge ny mur, sette opp støygjerde og støyisolere huset mot trafikkbråket i Storetveitveien. Dersom bybanen kommer slik vi har sett på plantegningene, vil eiendommen vår synke betraktelig i verdi. Vi har dessverre ikke tillit til at dette blir erstattet fullt ut. Derfor protesterer vi på at bybanen berører vår eiendom i det hele tatt, sier Svein Walther Olsen til Bergens Tidende.

Litt lenger nord frykter innehaveren av Hope Matsenter for kundegrunnlaget dersom krysset Inndalsveien-Fridalsveien blir stengt.

Trangt

I den andre enden av strekningen, i overgangen fra Gamle Nygårdsbro til Danmarks plass, var det også fare for at hus måtte rives. Det er trangt i bakken opp til Danmarks plass på innsiden av Nye Nygårdsbro. Statens vegvesen mente derfor i sin merknad at det ikke var håp for den gamle murblokken høyt over veien.

— Blokken skal få stå, den. Men vi må inn i muren på innsiden av veien, er kommentaren fra bybanekontoret.

Over Danmarks plass legges bybanetraseen langs østsiden. Jonas Lies vei sperres for ut- og innkjøring. Holdeplassen legges på høyde med Krohnsminde Stadion, for bare der finnes det plass nok i bredden til en holdeplass for mange reisende.

Mer trafikk i Kanalveien

I Inndalsveien vil bybanen kjøre på egen trasé som opptar de to innerste kjørefeltene. Da blir bare ett felt ledig for biltrafikk, og meningen er at dette kjørefeltet får enveiskjøring mot sentrum.

At Inndalsveien stenges for biltrafikk mot sør, medfører at Kanalveien og Minde allé må overta store deler av trafikken i sørlig retning. Byrådet forutsetter at det gjennomføres nødvendige tiltak på disse veiene for å sette dem i stand til å svelge unna trafikkøkningen.

På lengre sikt håper Byrådet at den planlagte tunnelen mellom Fjøsanger og Danmarksplass skal kunne overta så mye trafikk at Inndalsveien kan stenges helt for biler, bortsett fra for dem som trenger adgang til sine eiendommer. Det ene kjørefeltet i Inndalsveien vil da bli gang- og sykkelvei.