— Universitets- og høgskolesektoren er i endring i retning av større og mer slagkraftige institusjoner. Et fusjonert NLA er et signal om at tiden er moden for en ny gjennomtenking av hvilken rolle kristne høgskoler kan og bør spille på denne arenaen i nåtid og framtid, sier rektor Bjarne Kvam ved NLA Lærerhøgskolen.

— Dersom vi skal sette sjøbein mot framtida, trenger vi et større studentgrunnlag og et bredere faglig tilbud. Det kan de to skolene gi hverandre. Vi vil at kristen tro og tanke skal få prege alle deler av samfunnet også i de turbulente tidene vi nå ser konturene av, sier Morland ved NLA Høgskolen.

De to NLA-høgskolene har ca. 1400 studenter og 120 ansatte. Samlet budsjett for inneværende år (2009) er på vel 100 mill.kr. Det vil bli arbeidet videre med tanke på å finne en egnet lokalisering som kan romme begge skolene.

NLA-høgskolene er eiet av seks organisasjoner innen Den norske kyrkje. Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskoleforbund og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.