TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bergens-tidende.noFor å ivareta flysikkerheten, måtte de to kollene skytes da de ikke lot seg skremme vekk fra rullebanen. Dyrene befant seg da i nordre del av flyplassen, på innsiden av de provisoriske gjerdene som er satt opp.I løpet av fjoråret ble det skutt 31 hjort inne på flyplassområdet fordi sikkerhetsgjerdet var så dårlig. Gjerdet ligger flatt i flere hundre meter lengde.For halvannet år siden holdt det på å skje den helt store katastrofen. Under landing kolliderte en Braathen-maskin med en hjort. Dyret ble slept flere hundre meter og døde momentant. Hjulopphenget på flyet ble skadet. Til alt hell utløste hendelsen ingen alvorlig ulykke. En fare for sikkerheten Nå har altså ytterligere to hjorter måttet bøte med livet fordi de har forvillet seg inn på et område der de utgjør en fare for flysikkerheten. På et år er altså 33 hjorter skutt inne på flyplassen.De midlertidige tiltakene ble satt i verk etter at Bergens Tidende i flere reportasjer hadde påvist at sikkerhetsgjerdet er så ødelagt at hjort kan spasere uhindret inn på rullebanene på Flesland flyplass. Forsvarets overkommando fikk ansvar for å planlegge utbedring av gjerdet. Frem til et nytt gjerde kan være på plass, ble det bevilget to millioner kroner til midlertidige tiltak for å holde hjorten ute. Plaststrimler mot hjort Noen steder er det brukt et plastgjerde på 1,20 meter av samme type som veivesenet bruker på noen av sine anleggsplasser. Over dette er det strukket en plaststrimmel av samme type som brukes i landbruket for å holde buskap på plass på beiter. Til sammen utgjør de et 1,80 meter høyt hinder.På andre strekninger — mer enn tre kilometer - er det strukket plaststrimler i tre høyder slik at hinderet også der er 1,80 meter høyt. Slaktet av fagfolk Fagfolk slaktet de midlertidige tiltakene da BT presenterte dem i slutten av november i fjor. Plaststrimlene er en symbolsk handling for å gi inntrykk av at man har gjort noe for å holde hjorten borte fra rullebanen, mente viltforvalter Hallvard Sandven i Bergen kommune. Forskningsdirektør Eivind Vangdal ved Ullensvang forskningssenter - der det er drevet en del forsøk på tiltak for å holde hjort borte fra frukthager - mente tiltaket med plaststrimlene bare tjente til å lure seg selv fordi de ikke holdt mot hjort. Flokk jaget sist lørdag De fikk altså rett. Og som om ikke avlivingen av de to kollene for tre uker siden var bevis på de midlertidige gjerdenes utilstrekkelighet: Viltforvalter Hallvard Sandven bekrefter opplysninger BT har fått om at det er innrapportert til viltnemnda at en flokk på 5 dyr sist lørdag ble jaget bort fra rullebanen og utenfor de provisoriske gjerdene av en erfaren hjortejeger som ble tilkalt.