Den ene gutten får en fengselsstraff på to år, hvor 14 måneder av straffen er betinget, melder NRK Sogn og Fjordane.

Dette er også i tråd med aktors påstand i retten. I tillegg må gutten ut med 35.000 kroner i erstatning til den ene jenten.

Den andre tiltalte i saken slipper med 210 timers samfunnstraff — samt 50.000 kroner i erstatning.

Aktor krevde også her to års fengsel, hvorav 14 måneder betinget.

Guttene kom ifølge NRK Sogn og Fjordane i kontakt med jentene på en fest. Begge hevdet i retten at de ikke visste at jentene vare under 14 år.