— Jeg ønsker ikke å spekulere i om de hadde forsøkt å åpne døren, men den var ikke åpnet, sier politibetjent Egil Espeland.

Terrenget der flyet til slutt stanset er svært ulendt. Trolig har en forhøyning i bakken blokkert utgangsdøren fremme i flyet.

Nærmest døren fant etterforskerne fra Kripos den siste savnede etter ulykken. Tre av de døde ble lokalisert på avstand, mens den fjerde lå tildekket av vrakrester.

Han ble først funnet da etterforskerne begynte det nitide arbeidet med fysisk å gjennomsøke det utbrente vraket.

Skrenset sidelengs

Bremsespor viser at flyet skled sidelengs da det havnet utfor rullebanen. Eksperter tror problemer med bremsen kan ha vært medvirkende til ulykken.

Merkene på nordenden av rullebanen på Sørstokken gir en pekepinn på hva som kan ha skjedd da Atlantic Airways-flyet skled ut av rullebanen og landet i uren 40 meter nedenfor.

På kanten av stupet ses tydelige bremsespor. Og sporene viser at det fremre hjulet under cockpit var til venstre for det venstre hjulet under vingen da flyet forlot rullebanen. På vei utfor stupet ble flyet rettet opp igjen, da det traff en stålbjelke med landingslys.

— Det kan tyde på at flyet har hatt problemer med bremsene - at de bare har virket bare på den ene siden, sier Roger Handeland, formann i Flyteknikernes Hovedorganisasjon.

Han er rask med å peke på en annen mulighet:

— Pilotene kan også ha forsøkt å svinge for å hindre å havne utfor. Det er mulig å bremse bare med en pedal. Det blir bare spekulasjoner inntil vi vet mer, sier han.

Lav fart viktig

— Det er viktig å holde korrekt fart under landing med denne flytypen, sier Max Danielsson, flysikkerhetsanalytiker i den svenske Luftfartsstyrelsen.

Han er svenske myndigheters ekspert på British Aerospace-flyene BAe 146 og søsterflyet Avro 100. Ingen norske selskaper bruker slike fly, men i Sverige finnes det 12 av dem i daglig drift. Danielsson har selv erfaring som pilot på flytypen.

BAe 146 har ikke reverserbare motorer, slik større jetfly har. I stedet foregår oppbremsingen ved at egne spoilere på vingen slås opp. Da synker flyet raskere ned på rullebanen, slik at de kraftige bremsene begynner å fungere.

— Dette er et veldig effektivt system som gjør det mulig å bremse opp på korte rullebaner - dersom det virker, sier Danielsson.

Det kan være flere grunner til at flyet ikke klarte å holde seg innenfor rullebanen:

  • For høy innflygingsfart
  • Landing for langt inn på banen
  • Spoilerne ble ikke felt opp
  • Bremsene fungerte ikke
  • I de fleste ulykker er det en kombinasjon av flere faktorer som gjør at det går galt, sier Handeland.

En av to under landing

BT skrev i går at det har vært åtte ulykker med BAe 146-flyene de siste 15 årene. Fem av ulykkene skyldtes at flyene kjørte utfor rullebanen under landing.

— Tyder ikke dette på at BAe-flyene er spesielt utsatt for ulykker under landing?

— Bra spørsmål. Det kan man selvsagt fundere på, men jeg vil ikke trekke noen konklusjoner uten å ha gjort en større undersøkelse der man sammenlikner med andre flytyper, svarer Danielsson.

Internasjonal statistikk fra Boeing viser at 45 prosent av alle flyulykker skjer under landing. Imidlertid er det bare to prosent av dødsfallene som er et resultat av den typen ulykker. For Boeing 737-300 har fire av 14 ulykker skjedd ved at flyet har sklidd ut av rullebanen

Både Danielsson og Handeland peker på at BAe-flyene opererer på kortbaner, noe som gjør sannsynligheten større for at de skal havne ut av rullebanen. Begge mener BAe 146 er et svært sikkert fly.

HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
DØREN: Nærbilde av den blokkerte utgangsdøren.