— Det var ikke fisk i noen av merdene, opplyser lensmannsbetjent Odd Larsen ved Austevoll lensmannskontor. Han antar at de to merdene tilhører en oppdretter på Sotra, og forsøke fredag morgen å komme i kontakt med eieren.

— Merder på drift kan skape trøbbel for båttrafikken. det kan oppstå svært farlige situasjoner, særlig når det blir mørkt, påpeker Larsen. De to merdene er blitt tatt hånd om av lokale fiskere, som har forankret dem på et trygt sted.