– En lovlig og rettmessig handling, konkluderer Bergen tingrett i dommen.

De to dørvaktene ved Scotsmann var tiltalt for legemsbeskadigelse etter en episode i september 2006.

Den ene av dørvaktene gjenkjente en gjest som en kjent bråkmaker, og visste at han var utestengt fra et annet utested.

– Opptrådte truende

Da mannen ble nektet adgang, oppstod det en diskusjon med dørvakten. Retten finner det bevist at fornærmede prøvde å slå dørvakten og at han opptrådte truende.

Dørvakten la mannen i bakken, men han fortsatte å gjøre motstand. Andre dørvakter kom løpende til for å hjelpe. Den andre tiltalte satte beinlås på mannen for å hindre ham i å sprelle med beina, ifølge dommen.

Retten mener de tiltalte forklarer seg troverdig og sammenfallende, og i samsvar med deres umiddelbare forklaringer til politiet.

Fornærmede vurderes ikke som troverdig. Han hevdet han ble slått minst fire ganger med knyttet hånd i ansiktet mens han lå nede, noe som strider mot det kameraten hans har forklart.

Brist i ribbeinet

Imidlertid fikk mannen en bloduttredelse i bakhodet, et mulig brist i ribbeinet, og en skade i kneet i forbindelse med basketaket. Retten mener det er umulig å ta stilling til hvilken handling som påførte skadene, men mener at de tiltaltes handlinger «ligger innenfor det de lovlig kunne foreta seg i situasjonen slik den fortonte seg for dem».

«Retten kan ikke se andre alternative handlingsalternativer som i stedet burde vært valgt», mener retten, som konkluderer med at tiltaltes handlinger var nødvendige og dermed straffrie.

Den ene tiltalte var også tiltalt for legemsfornærmelse i en annen episode utenfor utestedet Dr. Livingstone. Ifølge tiltalen slo han en gjest i ansiktet med knyttet hånd. Også på dette punktet ble han blankt frifunnet.

Dørvakten forklarte at fornærmede ble nektet adgang til utestedet på grunn av synlig beruselse, og at han løftet hånden mot fornærmedes brystkasse for å hindre ham i å komme inn. Mannen skal da ha kastet seg bakover og ble liggende på fortauet og hyle og skrike, uten at det var noe videre kontakt mellom de to.

Retten ser ikke bort fra at dørvaktens forklaring er korrekt, og frifant ham også på dette punktet.

ÅSTEDET: Her ved utestedet The Scotsman skjedde basketaket. Nå er dørvaktene frifunnet for vold.
Bergens Tidende