En mann og en kvinne er i Bergen tingrett dømt til henholdsvis 4 og 3 års fengsel for blant annet å ha medvirket til menneskehandel.

For kvinnen er to år av straffen gjort betinget.

Hallikvirksomhet, trusler og tvang

Retten mener det er bevist at de to bidro til at en nigeriansk kvinne (27) ble utnyttet til å prostituere seg i Bergen. De to er dømt for å ha vært del av en organisert, kriminell gruppe.

Den ene tiltalte, en 37 år gammel norsknigeriansk mann, er i tillegg dømt for forsøk på hallikvirksomhet, trusler og ulovlig tvang.

I retten forklarte den nigerianske kvinnen hvordan hun ble rekruttert til et fem måneder langt mareritt som gateprostituert i Bergen. Ved en anledning skal hun ha blitt bortført, mishandlet og voldtatt av tre menn.

Frifunnet for heleri

Norsknigerianeren skal ha vært en del av et apparat som skulle sørge for at kvinnen prostituerte seg da hun kom til Norge i desember 2011.

Selv nektet han straffskyld da rettssaken ble innledet i forrige måned.

37-åringen ble frifunnet for å ha kommet med drapstrusler mot en annen nigeriansk prostituert. Retten mener det heller ikke er ført tilstrekkelig bevist for at han er skyldig i grovt heleri av ca. 430.000 kroner.

— Bør straffes strengt

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen, la ned påstand om fengsel i fem år for 37-åringen. Han sier seg fornøyd med å ha fått rettens medhold på de alvorligste punktene i tiltalen, nemlig menneskehandel.

— Signalene fra politiske myndigheter gir klart uttrykk for at personer som deltar i denne type kriminalitet bør straffes strengt. Det har retten fulgt opp i dommen, sier Christoffersen.

— Menneskehandel er svært vanskelig å avdekke og normalt svært ressurskrevende for politiet å etterforske. Det er derfor viktig at det reageres med strenge straffer som forhåpentligvis vil ha en preventiv effekt, sier statsadvokaten videre.

- Tiltalt selv offer

Mannens medtiltalte, en 25 år gammel nigeriansk kvinne, var ifølge dommen selv offer for menneskehandel da hun kom til Bergen for noen år siden. Retten legger likevel til grunn at hun etter hvert fikk en sentral rolle i det ulovlige prostitusjonsnettverket i Bergen.

Kvinnens bakgrunn tilsier at 2/3 av straffen hennes bør gjøres betinget, mener retten.

— Det er ikke uvanlig at personer som selv i sin tid er blitt rekruttert til menneskehandel, etter hvert rykker opp i hierarkiet og blir en del av den kriminelle organisasjonen som har utnyttet dem, sier Christoffersen, som er enig i at hun skal straffes noe mildere.

De to tiltalte er også dømt til å betale kvinnen 200.000 kroner i oppreisningserstatning.