Seks personer er nå avhørt i saken.

— Det siste avhøret ble tatt i dag, onsdag. Han var passasjer i en bil som kunne ha sjekket forholdene på ulykkesstedet bedre. Også han har formell status som mistenkt, i tillegg til to bilførere, sier Geir Færøvik, førstebetjent ved Høyanger lensmannskontor.

- Tre kjøretøy passerte

Ifølge NRK, meldte flere av bilistene som passerte ulykken seg selv for politiet. Det korrekte skal være at én bilfører meldte seg selv.

Tre kjøretøy skal ifølge den skadde kvinnen ha passert ulykkesstedet uten å stoppe opp og hjelpe henne.

Plikt til å hjelpe

Ytterligere tre personer som kom til stedet etter ulykken, er avhørt som vitner i saken.

— Disse vitnene er blant annet spurt om de observerte noen kjøretøy foran seg som ikke stoppet, sier Færøvik.

Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 har alle plikt til å hjelpe etter en ulykke.

Der heter det i første ledd: «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stedet.»

Konen min satt hardt skadet og hjelpeløs, og måtte se bilførere kjøre forbi uten å bry seg

Kurt Kleive, den skadde kvinnens ektemann

— Vi ser alvorlig på saken, fordi folk må undersøke nærmere når det skjer veitrafikkulykker og det er personer i eller rundt et kjøretøy, sier Færøvik.

I fjellveggen

Ulykken skjedde ved Kvamsøy, mellom Balestrand og Høyanger, torsdag 2. februar i år. Kvinnen var på vei til jobb i Høyanger, da hun mistet kontrollen over bilen og krasjet i fjellveggen på riksvei 55.

Kvinnen kom seg ikke ut av bilen på egen hånd. Hun ble sendt til sykehus med ambulanse, der det ble konstatert alvorlige skader. I etterkant har det gått bra med kvinnen.

— Bilen ble stående på skrå og sperret halve veibanen. Likevel passerte flere biler uten å stoppe, har kvinnens ektemann, Kurt Kleive, tidligere uttalt til bt.no.

— Konen min satt hardt skadet og hjelpeløs, og måtte se bilførere kjøre forbi uten å bry seg, sa han videre.

Jurist avgjør

I samråd med ektemannen anmeldte kvinnen forholdet. Nå nærmer politiet seg slutten på etterforskningen. Saken blir snart sendt over til en politijurist for vurdering.

— Slike saker er veldig avhengige av omstendighetene der og da. På generelt grunnlag kan jeg si at alle har plikter i forbindelse med en ulykke. Skyldbiten av dette får påtalemyndigheten ta seg av, avslutter Geir Færøvik.