• Ein må lure på om dette er tilfeldig, seier brannsjef.

Klokka 02.45 natt til sundag gjekk alarm om brann i bilar i eit bustadfelt i Førde.

Brann, ambulanse og politi rykka ut.

— Politiet var først på staden. Då var det brann i tre bilar, og vi så potensialet til at dette kunne spreie seg vidare, seier Bernhard Øberg, brannsjef i Førde.

Brannvesenet slo dermed full alarm og fekk ut fleire mannskap og brannbilar.

Brannen fekk òg tak i ei carport-rekkje, der det var éin bil.

Natt til laurdag brann det i tre bilar i Førde. Brannsjefen seier at i sine 20 år i brannvesenet i Førde, ikkje har opplevd noko liknande.

— Det er rimeleg spesielt at vi får to slike brannar, to netter etter kvarandre. Det er så spesielt at ein må lure på om det er tilfeldig eller ikkje.

Sterk strålevarme

Mellom åtte og ti bilar vart totalskadde i brannen natt til sundag, melde politiet i loggen. Seinare har det vist seg at fire bilar vart totalskadd i brannen, medan fire andre nokre meter unna fekk varmeskadar.

— Strålevarmen var så kraftig at støytfangarar og skilt hadde smelta, seier Øberg.

Brannvesenet fekk kontroll på brannen i løpet av 15-20 minutt.

Det var aldri nokon fare for at flammene skulle spreie seg til bustadhusa i området.

Ukjent brannårsak

Ingen personar kom til skade, og brannen spreidde seg ikkje til bustadhusa like ved.

Brannårsaka er førebels ukjent, ifølgje operasjonsleiar Wenke Hope i Sogn og Fjordane politidistrikt.

— Er det noko som tyder på at brannen er påsett?

— Det er det for tidleg å seie noko om, svarer Hope.

Operasjonsleiaren seier at det også er for tidleg å seie om dei to brannane har nokon tilknyting til kvarandre.

Saka vert etterforska vidare sundag.

Politiet ber folk som kan ha sett noko eller nokon i området om å ta kontakt på telefon 02800.

Har du bilete eller veit noko? Send MMS til 2211 eller e-post til 2211@bt.no!