— Jeg er glad for at foreldrene sendte en klagesak, slik at vi fikk tatt tak i det. Vi tar dette svært alvorlig og gjør alt vi kan for at dette aldri skal skje igjen, sier Bodil Skadberg, styrer i Tryllefløyten og Seljefløyten Steinerbarnehage på Paradis.

10. juni i år forsvant to små barn i toårsalderen fra barnehagens område. Det var moren til den ene som tilfeldigvis fant dem da hun skulle hente datteren.

— Vi reagerer sterkt på at dette kunne skje, skriver foreldrene i klagebrevet til barnehagen.

Foreldrene mente at den fysiske sikringen av uteområdet i barnehagen var for dårlig siden barna kom seg gjennom to porter. Foreldrene mener også at barna var borte i et «betydelig tidsrom» uten at barnehagens ansatte reagerte. Selv mener styreren det bare var snakk om få minutter. Ingen av barna ble skadet.

Store hull i gjerdet

Foreldrene pekte videre på at strekningen barna gikk inneholder en rekke farer for små barn uten tilsyn, blant annet biltrafikk og en dam. Klagerne krevde at barnehagen straks gikk i gang med sikring av området, samt bedring av rutiner for oppsyn med barna.

Helsevernetaten kom på kontroll, og avdekket store hull i barnehagens inngjerding. På dette tidspunktet hadde barnehagen ingen rutiner for kontroll av gjerdet. Nå er et nytt gjerde på plass. Barnehagen har også skiftet ut alt personalet på avdelingen.

«Etter hendelsen hvor to barn forsvant ut av barnehagens område, er det blitt utskiftninger av personalet på gjeldende avdeling. Ingen av dem som var tilsatt på småbarnsavdelingen er der i dag, og vi har økt pedagogtettheten», skriver Skadberg i svarbrevet til Bergen kommune.

Overfor bt.no avviser hun at enkeltpersoner kan lastes for det som skjedde. Hun sier utskiftningen av personalet var planlagt på forhånd av andre grunner.

- Skal alltid ha oversikt

På vegne av barnehagen tar hun likevel selvkritikk, og sier manglende rutine var en medvirkende årsak til hendelsen.

— Man skal ha oversikt til enhver tid, og får man ikke med seg at to barn forsvinner, så er det noe som er feil.

Hun sier barna forsvant under en planlagt foreldrefest, etter at noen av foreldrene hadde glemt å lukke porten inn til barnehagen.

— Det er et stort problem at foreldrene, som kommer med vogn og flere barn på slep, glemmer å lukke porten, sier Skadberg, som har 16 års erfaring fra barnehager.

Nå har barnehagen hengt opp et skilt som forteller at porten må være lukket til enhver tid.

— Vi er helt avhengig av at foreldrene samarbeider her, sier styreren.

Har skjerpet kontrollen

Barnehagen har også innført disse tiltakene:

  • Daglig kontroll av lekeutstyr, gjerde, farlige gjenstander og annet som kan true barnas sikkerhet på uteplassen.
  • Sjekkesystem hvor alle barn blir krysset av på en liste hvert 10. minutt av de ansatte på avdelingen.
  • Oppstramming av låsemekanismen på porten inn til barnehagen.
  • Barn blir aldri sendt ut før det er voksne ute som har tilsyn og oversikt over hele gruppen.

Vibeke Tellmann, mor til et av barna, er fornøyd med barnehagens reaksjon, og har ingen planer om å ta sønnen ut av barnehagen.

— Dette var en beklagelig enkelthendelse. Vi så veldig alvorlig på den, og klaget den derfor inn. Vi synes barnehagen har reagert på en god måte ved at de raskt tok tak i problemene, sier hun.

TO AVDELINGER: Barnehagen består av to avdelinger. Barna forsvant fra avdelingen kalt «Seljefløyten», som er bygningen på bildet øverst i artikkelen. Dette bildet viser den andre avdelingen, «Tryllefløyten». FOTO: Rune Nielsen