I meningsmålingen foretatt av Nye Fakta i tidsrommet 1.-5. september sier derimot 52,5 prosent at Anne-Grete Strøm-Erichsen bør bli byrådsleder etter valget.

Her scorer Høyres Monica Mæland 31,1 prosent.

Nestemann på listen er RVs Torstein Dahle med 5,5 prosents oppslutning som byrådslederkandidat.

Nummer tre på listen over hvilke ordførere bergenserne ønsker er KrFs Kristian Helland. 9,8 prosent ønsker han skal fortsette som ordfører.

Kandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre får altså til sammen 80 prosents oppslutning både når det spørres om hvem som skal bli byrådsleder og hvem som skal bli ordfører.

Personfaktoren viktig

— Hvorfor får ikke kandidatene fra de andre partiene større oppslutning?

— Jeg tror personfaktoren spiller sterkt inn der. Og Høyre har klart å profilere Friele sterkt som ordførerkandidat, sier Nils Sortland, faglig leder i meningsmålingssenteret Nye Fakta.

Han mener de andre partiene ikke har vært flinke til å vise hvem som er deres kandidater.

— Er det ikke rart at sittende ordfører får så liten oppslutning?

— På en måte er det det, men KrF har liten oppslutning generelt og Helland har vært for anonym i ordførerrollen, selv om han får gode skussmål som ordstyrer. Bildet av ham har ikke nådd ut til bergenserne, og han kan ikke forvente seg noen større oppslutning, sier Sortland.

I skyggen av Friele

Bare 1,8 prosent ønsker Frps Liv Røssland som ordfører og 3,9 prosent ønsker henne som byrådsleder. Samtidig svarer 15,2 prosent at de vil stemme på partiet hun representerer.

— Her spiller personfaktoren inn. Og Høyre og Frp blir omtalt som dem som skal ta makten sammen, og det er Friele som har stått i spissen for det, sier Sortland.

Høyre får 34,3 prosents oppslutning i målingen. Ap får 18,3 prosent. KrF 4,6, Frp 15,2, SV 15,9, Venstre 1,6, RV 4,1, Pensjonistpartiet 3,5, Senterpartiet 1,7 og andre partier får 0,8 prosent.

ØNSKET: Herman Friele.
Tor Høvik