— Disse ungdommene er veldig dårlig stilt når de skal ta skrittet fra soning til frihet. Risikoen for at de på ny havner i et kriminelt miljø er overhengende, sier Manger.

— Vi vet at utdanning er en uhyre viktig faktor hvis en innsatt skal greie å etablere seg utenfor murene. Når en så stor andel av de yngste innsatte ikke engang har videregående, vil jeg si det er dramatisk.

Ikke engang grunnskolen

Manger, som er professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB, har sammen med fagsjef Ole-Johan Eikeland kartlagt utdanningsnivået blant alle innsatte i Norge. 1900 innsatte svarte på spørreskjemaet, noe som gjør dette til den største undersøkelsen om utdanning blant innsatte noensinne i Norge.

Undersøkelsen viser at halvparten av alle innsatte ikke har videregående utdanning av noe slag. Blant innsatte under 25 år er andelen 65 prosent. Av disse har 11 prosent ikke engang fullført grunnskolen.

— Dette er svært overraskende tall siden Reform 94 utvidet retten til videregående utdanning temmelig mye. Vi trodde at de yngste hadde best utdanning, sier han.

Tilstanden for unge innsatte står i hylende kontrast til utdanningsnivået blant jevnaldrende utenfor murene. Av dem som begynte på videregående i 1997, var det eksempelvis 74 prosent som fullførte videregående.

Har lesevansker også

— Hvorfor ligger de yngste så dårlig an?

— Det er umulig å si ut fra denne undersøkelsen. Vi vet heller ikke om dette er en tendens eller ei. Men en mulig medvirkende årsak kan være at Reform 94 gjorde videregående mer teoretisk orientert. De praktiske alternativene ble færre. Det kan ha ført til at flere falt av lasset, sier han.

Problemene for de yngste stopper ikke med lavt utdanningsnivå. Nesten 40 prosent av innsatte under 25 år svarte at de har litt eller store lese- og skrivevansker. Heller ikke regnekunnskapene er store: Nesten halvparten av dem svarer at de har problemer med matematikk.

Fordeler i fengsel

— Hvilke politiske konsekvenser bør trekkes av dette?

— Budskapet er klart: Sats mer på skole og utdanning, sier Manger og viser til at hele 78 prosent av de yngste innsatte ønsker å få en utdanning.

— Det viser at mange er motiverte, sier Manger og påpeker at fengselet tross alt har sine fordeler.

— Der er de skjermet. Utenfor kan de fort bli forstyrret av rus- og kriminelle miljøer, sier han.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.