Aller verst står det til i Sund. Ingen av kommunens fem fastleger har plass til en eneste ny pasient på sine lister.

Det har Silje Drange (25) fått merke. I desember skal hun flytte fra Samnanger til Sund med sine tre barn. Fastlege må de se langt etter.

— Jeg trodde kommunen pliktet å gi alle innbyggerne en lege. Men da jeg gikk inn og sjekket på nettet, fikk jeg opp at ingen av legene hadde ledige plasser, sier Drange.

- Sprengt hos alle

Svein Halvorsen er kommunelege 1 i Sund, og bekrefter at det kan bli vanskelig for Drange.

— Her er det sprengt hos alle, ingen har noe ledig. Slik har det vært en stund nå. Folketallet har økt med 200-300 i året de siste årene, og i tillegg har vi fått et asylmottak som legger beslag på mange legetimer. Men vi er ikke blitt flere leger her, sier Halvorsen.

Han håper at Sund skal få en ekstra fastlegehjemmel ganske snart, slik at de blir seks faste leger, i tillegg til en turnuskandidat. Søknaden ligger inne, og Halvorsen regner med at den blir innvilget. Neste sommer skal også et nytt legesenter i Skogsvåg stå klart, med bedre plass.

Silje Drange tror det kan bli trasig å måtte kjøre lange veier for å komme til legen.

— Jeg er godt fornøyd med fastlegen vi har i Samnanger. Men for å komme dit fra Sund må vi kjøre halvannen time i bil. På Ågotnes var det visst ledig, men det tar 45 minutter å kjøre dit også, sier trebarnsmoren. Den ene av guttene har astma, en annen plages med eksem.

— Det er som regel mest småting. Men det blir gjerne en tur til legen hver måned, sier 25-åringen.

Kommunelege Halvorsens råd er å ikke si opp den fastlegen hun har, før hun har fått plass hos en ny.

**Les også:

Travle leger gir mer medisiner**

Bergen i trøbbel

Men det er også mange andre kommuner enn Sund som har svært dårlig kapasitet, viser BTs gjennomgang. Folkerike kommuner som Fjell, Odda og Stord har alle under én prosent ledig kapasitet hos sine fastleger.

Også storbyen Bergen har trøbbel. I Bergen er det bare 36 av byens 200 fastleger som kan ta imot nye pasienter.

Bystyret har vedtatt at alle bydelene skal ha fem prosent ledig kapasitet hos fastlegene.

Ingen av Bergens åtte bydeler har klart målsettingen. Verst ut kommer Åsane med 0,6 prosent. Kun én av ti leger tar imot nye pasienter.

— Det er altfor lite. Vi trenger flere fastleger over hele Bergen, konstaterer overlege Finn Markussen i kommunens helsevernetat.

Han legger ikke skjul på at legemangelen får konsekvenser for folk.

  • Det er klart det blir vanskeligere å bytte lege, og innflyttere får gjerne ikke lege i nærheten av der de bor, sier han.

Spiser opp stillingene

Ifølge Markussen har kommunen opprettet fire nye fastlegestillinger hvert år. Disse blir imidlertid spist opp av befolkningsveksten i Bergen, som i gjennomsnitt har vært på omtrent 4000 personer i året.

  • Hvis det flytter noen tusen hit hvert år, utgjør bare dette de hjemlene vi deler ut, sier han.

Også Helsebyråd Christine Meyer (H) mener den store befolkningsveksten har skylden for at det er for få fastleger i byen.

  • Byen har vokst mer enn vi hadde forutsett i våre søknader til Helse- og omsorgsdepartementet, sier Meyer, som er enig i at Bergen har for få leger.
  • Bystyret har bestilt flere fastleger, og det er noe vi jobber så godt vi kan med å få til. Da vil det bli naturlig å se mot de bydelene som har minst ledig kapasitet, legger hun til.

Ledig hos nye leger

Ifølge overlege Markussen er det hovedsakelig nyetablerte fastleger og leger med utenlandske navn som har flest ledige plasser på pasientlistene sine.

Han forteller at dette var noe kommunen i utgangspunktet bekymret seg for.

  • Vi trodde folk kviet seg for å velge leger med utenlandske navn. Men heldigvis har det vist seg at disse legene har lengre lister, og da er det også naturlig at det er de som har mest ledig plass på listene sine, sier han.

Hos Den norske legeforening er de bekymret, men ikke overrasket over situasjonen.

— Kommunene må være sitt ansvar bevisst. Det er de og ikke legene som kan gjøre noe med kapasitetsproblemene, sier visepresident i Den norske legeforening, Arne Refsum.

Han sier at Legeforeningen har tatt opp mangelen på fastlegehjemler med de tre siste helseministerne.

  • Dette er et generelt problem som gjelder landet som helhet. På landsplan trengs det 2000 nye fastlegehjemler, sier Refsum